Ensamkommande barn som kommer till EU via Grekland saknar ett ordnat mottagande och löper stor risk att utsättas för våld, försummelse och utnyttjande. Barnen riskerar ett liv i limbo när tre fjärdedelar av deras ansökningar om familjeåterförening inom EU får avslag och få länder vill ta emot dem, visar en ny studie från den humanitära organisationen International Rescue Committee (RESCUE).

International Rescue Committees (RESCUE) rapport "A chance for a better future" visar på mycket allvarliga brister när det gäller hur EU tar hand om ensamkommande barn som flytt krig och kriser och sökt sig till Europa för skydd. Över 37 000 ensamkommande flyktingbarn har kommit till EU sedan 2016, de flesta via Grekland. Statistik visar att 18 290 av dessa barn har försvunnit under åren 2018-2020 medan de befann sig i statlig omsorg i olika länder i Europa och  ingen vet var de tagit vägen. 

“Ensamkommande barn är bland de mest sårbara grupper av flyktingar som kommer till Europa. De kommer hit utan skydd från en vuxen vårdnadshavare, har varit utsatta för obeskrivliga trauman på vägen – dessa barn löper stor risk att utsättas för trafficking, våld och övergrepp i Europa", säger Garyfallia Tsiara, ansvarig för skydd av barn inom International Rescue Committees verksamhet i Grekland.

Grekland är det största mottagarlandet av ensamkommande flyktingbarn i EU även om antalet har minskat sedan 2016. Den 15 oktober 2021 fanns det 2 159 ensamkommande barn i Grekland, varav majoriteten var pojkar 16-18 år. Många av de ensamkommande har flytt våld och krig i Syrien och Afghanistan. 

Även om Grekland har utvecklat sitt mottagande visar rapporten att behoven är enorma och att ensamkommande barn och unga inte får sina rättigheter tillgodosedda. De identifieras och registreras inte i tillräcklig grad, de tilldelas sällan en kontaktperson och får inte juridiskt stöd att driva sina ärenden under asylprocessen. De unga ensamkommande saknar ofta också ett tryggt, åldersanpassat boende, tillgång till hälsovård och utbildning. Alltför många hålls inlåsta på institutioner under fängelseliknande förhållanden, lever i undermåliga läger eller hamnar på gatan där de utsätts för stora risker.

För många ensamkommande barn är ofta det enda hoppet om en framtid i Europa att de ska kunna återförenas med sina familjemedlemmar som fått laglig status i olika länder, men statistik visar att utsikterna är små - förra året var 74 procent av besluten om familjeåterförening negativa för de ensamkommande barnen som befann sig i Grekland.

RESCUE har hjälpt ensamkommande barn i Grekland sedan 2016 och driver ett tryggt boende för unga i Aten för att stödja dem på vägen att bli självständiga medan de navigerar genom asylsystemet. Över 90 procent av de ensamkommande är 14 år och äldre och stödet de får innebär en livlina medan många av dem väntar på beslut om att få återförenas med sina familjer runt om i Europa. Väntetiden i Grekland för beslut om familjeåterförening är upp till två år.

Imogen Sudbery, chef för policy och politisk påverkan, International Rescue Committe i Europa:

”Inget barn ska behöva vänta ensam vid Europas gränser. Ändå visar den här rapporten att tre fjärdedelar av ansökningar för familjeåterförening nekas. Som en av världens rikaste och mest stabila regioner måste EU och dess medlemsstater göra mer för att barn på flykt i Europa ska känna sig trygga, varma och erbjudas en ljusare framtid.” 

Bland rapportens rekommendationer:

Läs hela rapporten här