10 år av krig i Syrien

 • Syrien är nummer tre på RESCUEs Emergency Watchlist över humanitära kriser.
 • 12,3 miljoner människor har tvingats fly från sina hem - inklusive 6,7 miljoner inom Syrien.
 • 90% av befolkningen lever i fattigdom.
 • ~60% av befolkningen lider av matbrist.
 • 90% av befolkningen lever i fattigdom.
 • Syrien är det dödligaste landet för biståndsarbetare.
 • Bara hälften av Syriens sjukhus är fullt fungerande.
Läs mer
Landfakta
 • Befolkning: 17,5 miljoner
 • Människor på flykt: 12,3 miljoner
 • Rankning i Human Development Index (HDI):151 av 189
RESCUEs reaktion
 • Började arbeta i Syrien: 2012
 • Människor vi hjälpt: 900 000 under 2020

Överblick

Ett årtionde av konflikt har lämnat 13 miljoner människor i behov av humanitärt stöd. 90% av Syriens befolkning lever i fattigdom. Genom vårt arbete tillhandahåller RESCUE akuthjälp och långsiktigt stöd till familjer på flykt och till dem som fortfarande har kunnat bo var i sina hem.

Vad orsakade den nuvarande krisen i Syrien?

Under 2011 utbröt ett blodigt inbördeskrig i Syrien som fortsatt till denna dag. Detta har skapat 2000-talets största humanitära kris.

Under 2018 tvingades över 4 000 människor lämna sina hem varje dag på grund av konflikten. Miljoner syrier har tvingats fly till grannländerna. När striderna var särskilt intensiva riskerade många syrianer sina liv för att finna säkerhet och nya möjligheter i Europa.

Vilka är de största humanitära utmaningarna i Syrien?

I år har kriget i Syrien pågått i 10 år. Fortsatta attacker mot civilbefolkningen, hjälparbetare och infrastruktur har gjort att människor tvingas bo i konfliktområden eller fly från sina hem - många har tvingats fly flera gånger under det årtionde långa kriget.

6,7 miljoner människor är på flykt inom Syrien. 13 miljoner är i behov av humanitärt stöd. Kvinnor och barn är särskilt utsatta och de riskerar i större utsträckning att bli utsatta för sexuellt våld, tvångsäktenskap, barnarbete och fysiska och psykiska trauman.

Även många sjukhus har förstörts och den pågående konflikten har brutit ner Syriens vårdsystem. Som ett resultat har landet haft stora svårigheter att klara de utmaningar som covid-19 krisen medfört.

Hjälparbetare måste kunna leverera livräddande vård och annat stöd till de mest utsatta, men konflikten gör det här arbetet väldigt farligt och begränsar möjligheten att nå fram med det livsnödvändiga stödet. Det är därför som Syrien 2019 rankades som det dödligaste landet i världen för humanitärt hjälparbete.

Vad gör RESCUE i Syrien?

RESCUE stödjer människor vars liv har slagits i spillror av konflikter och katastrofer. Vi hjälper dem att överleva, återhämta sig och att återfå kontrollen över sin framtid.

Sedan 2012 har RESCUE funnits på plats i Syrien och hjälper de som flytt med nödhjälp och mer långsiktigt stöd. Under 2020 hjälpte vi 900 000 människor i Syrien.

Under 2018 hjälpte RESCUE
853 000 människor fick behandling i RESCUE-stödda vårdcentraler eller genom mobila team. Dessutom har RESCUE hjälpt över 22 000 kvinnor och flickor finna säkerhet och stöd. RESCUE hjälpte även nästan 30 000 syrianer att få tillgång till viktig information och att utfärda dokument som gör det möjligt för dem att använda viktiga tjänster och röra sig fritt. Vi försåg även 500 000 människor i Syrien med jobbutbildning, kontantstöd och kuponger för att hjälpa dem att köpa mat och andra viktiga saker för deras familjer.

RESCUEs arbete i Syrien genomförs av mobila team från Irak och Jordanien. Dessa teams arbete är anpassat efter behoven i de samhällen som serveras.

Vårt arbete i Syrien genomförs av mobila gränsöverskridande team i Irak och Jordanien. Var och en av dessa team ger stöd som är skräddarsytt för de platser de jobbar på. Eftersom att våldet ökar och behovet av stöd ökar i Syrien så har också RESCUE trappat upp vårt arbete i Syrien genom att:

 • samarbeta med lokala grupper för att säkerställa leverans av mediciner, förnödenheter och utrustning;
 • ge nödhjälp i form av kontantbidrag så att familjer på flykt kan tillgodose deras omedelbara behov;
 • driva hälsokliniker och mobila hälsovårdsteam som tillhandahåller livräddande sjukvård och mediciner;
 • integrerara tjänster för psykiskohälsa i vårt arbete;
 • erbjuda lärningsmöjligheter, rådgivning och skydd för tusentals barn i flyktingläger och i de samhällen de befinner sig i;
 • erbjuda trygga utrymmen för kvinnor och flickor som utsatts för våld, där de kan ta del av rådgivning och utbildning.
 • erbjuda rådgivning och yrkeskvalifikationer;
 • se till att barn får utrymme att utvecklas och leka - för att mildra de skadliga effekterna av stress och trauma;
 • ge stöd till små företag.

Nordvästra Syrien

Nästan hälften av Idlibs befolkning har tvingats fly från sina hem. RESCUE hjälper de mest utsatta människorna med grundläggande medicinsk vård och kontantbidrag. I våra trygga utrymmen kan barn leka och lära - där kan de också få psykosocialt stöd. RESCUE har gett ut ryggsäckar fulla med skolmaterial till 20 000 barn.

Nordöstra Syrien

Städerna Deir ez Zour, Raqqa och Baghuz har länge varit styrda av IS. De strider som har pågått för att försaka ta tillbaka kontrollen har lett till att tusentals tvingats att fly. RESCUE stöder de som drabbas med mat, hälsovård och andra akuta tjänster. 

RESCUE är den största leverantören av sjukvård i nordöstra Syrien. Vi når 497 000 av Syriens befolkning och tusentals irakiska flyktingar i läger, byar och på landsbygden. RESCUE är den enda internationella organisationen som också har tjänster för psykiskohälsa och psykosocialt stöd i alla sina vårdanläggningar i nordöstra Syrien. 

Norr om staden Raqqa ger RESCUE medicinskt stöd genom våra mobila hälsokliniker. Dessutom identifierar vi och hjälper överlevande av sexuellt våld och barn som separerats från sina familjer.

Vad måste fortfarande göras?

Konflikten i Syrien har pågått länge (10 år) och det finns inte mycket tillgångar kvar. Detta gör att RESCUEs arbete är mer kritiskt än någonsin. Vi arbetar med att hjälpa de mest utsatta - de som behöver oss mest. Vi vill kunna se att vårt arbete ger mätbara förbättringar i säkerhet, hälsa och ekonomiskt välbefinnande.

Vi vill fortsätta att stöda alla de som flytt -speciellt kvinnor och barn. RESCUE strävar alltid efter att nå de mest utsatta och att finnas på plats i de mest svårtillgängliga områdena.

RESCUE och våra partners når många människor i Syrien och grannländerna - Jordanien, Irak och Libanon - med livräddande stöd. Under de närmaste åren planerar vi att fokusera på följande områden:

Säkerhet

Människor bör kunna känna sig trygga i sina hem och samhällen. De ska kunna få stöd när de blir utsatta för våld eller skada. Kvinnor och barn ska kunna känna sig trygga i sina skolor, hem och arbetsplatser.

Som en global ledare inom området kommer RESCUE fortsätta att identifiera säkerhetsrisker i läger, landsbygdssamhällen och städer. Vi hjälper överlevande av övergrepp att få tillgång till trygga platser eller så tar sig våra mobila hälsoteam till dem.

Vi bevakar hur rättigheter kränks i hemmen och i samhällen. Vi hjälper dem som har förlorat dokumentation att få tillgång till nya papper så att de kan röra sig fritt och får tillgång till olika medel. Vi lägger särskild tonvikt på hushållen där kvinnan försörjer familjen.

Vi kommer utbilda lärare för att bättre kunna hjälpa dina studenter som upplevt fysiska eller emotionella trauman.  Vi kommer också att ge vårdgivare verktyg för hur de kan på ett bättre sätt prata med sina barn under stress och pågående konflikt.

Hälsa

Människor bör skyddas från sjukdomar och få medicinsk behandling när de behöver det. RESCUE kommer att fortsätta samarbeta med den lokala sjukvården för att växa vårt nätverk av fasta och mobila hälso- och sjukvårdstjänster. Vi kommer att fortsätta rädda liv under de tuffaste av förhållandena; hjälpa kvinnor genom deras graviditeter och förlossningar; och tillhandahålla nödvändig primärvård och behandling av kroniska sjukdomar. 

Ekonomiskt välmående

Människor bör ha medel för att kunna tillgodose sina grundläggande behov; de bör ha möjligheter att tjäna en inkomst och ha kontroll över sina tillgångar. RESCUEs mål är att säkerställa att människor har tillgång till mat, vatten och tak över huvudet utan att hamna i skuld.

Med vårt åtagande till jämställdhet ska vi hjälpa kvinnor och flickor att uppnå samma framgång som män och pojkar.

Liksom med allt annat arbete RESCUE utför så kommer vi att sträva efter att nå fler människor snabbare, öka effektiviteten i vårt arbete, lyssna på de som vi hjälper genom vårt arbete och analysera vår påverkan.

Våra resultat

Under 2018 hjälpte RESCUE och våra partnerorganisationer i Syrien:

853 000

patienter med hälso- och sjukvård i kliniker och genom våra mobila medicinska team.

Attacker på sjukhus och vårdcentraler, inklusive de som stöds av RESCUE, är fortfarande ett stort problem. Trots att behovet konstant ökar så finns det inte tillräckligt med pengar för mediciner, mobila hälsokliniker och mentalsjukvård.

Dr. Karam om situationen i Idlib

+22 000

kvinnor och flickor finna säkerhet och få stöd. Många av dem har upplevt våld och övergrepp.

Vi stödjer människor som utsatts för våld, speciellt kvinnor och barn, med att få tillgång till viktiga tjänster som stödsamtal, sjukvård och juridisk hjälp.

Mer om vårt arbete

+500 000

människor med jobbträning och kontantbidrag för att kunna köpa mat och andra nödvändigheter till deras familjer.

Efter att ha förlorat båda sina söner i konflikten och tvingats fly minst 10 gånger var Nasser med i en motorcykelolycka som lämnade honom med permanent funktionshinder. Nasser har fått kontantstöd från RESCUE för att hjälpa till att betala för mat och andra förnödenheter.

Läs mer om Nasser