Inför årets internationella flyktingdag den 20 juni uppmanar den humanitära organisationen International Rescue Committee (RESCUE) till globala åtgärder för att skapa trygga villkor för det rekordstora antalet flyktingar.  

Antalet människor som tvingades fly från sina hem förra året var enligt FN över 89 miljoner, vilket innebär att med de över 13 miljoner som är på flykt från och inom Ukraina uppgår antalet flyktingar i världen till över 100 miljoner. Siffrorna återspeglar de nära 90 miljoner som har tvingats fly på grund av pågående konflikter och katastrofer i länder som Afghanistan, Syrien, Jemen, Somalia och Etiopien. Därtill läggs de mer än 7 miljoner internflyktingar i Ukraina och de över 6 miljoner flyktingar som har lämnat Ukraina sedan kriget inleddes i början av 2022. 

100 miljoner människor på flykt är det största antalet människor på flykt som världen har sett sedan andra värlskriget och innebär en ökning med 20 procent jämfört med 2020 och en fördubbling på tio år.  
 
"100 miljoner människor på flykt, inklusive nära 14 miljoner ukrainare som tvingats fly från sina hem, är historiskt, men det kommer att vara upptakten till ett allt högre antal om vi inte vidtar brådskande åtgärder. Årets internationella flyktingdag är historisk eftersom den visar på omfattningen av det globala misslyckandet - ett misslyckande för såväl stater som diplomati och rättssystem," säger David Miliband, global chef och ordförande för International Rescue Committee, och fortsätter: 

”Årets internationella flyktingdag får inte bara vara en dag för eftertanke. Det måste vara en dag för handling, för att bekämpa straffrihet och för att stärka stödet till flyktingar och deras värdar - var de än befinner sig och vem de än är. Våldet och klimatförändringens värsta effekter sätter miljontals människor i krishärdar världen över på prov.”

41 miljoner människor lever idag på gränsen till svält, vilket förvärras av kriget i Ukraina. 274 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd - en ökning med 63 procent på bara två år. I år uppmanar International Rescue Committee världssamfundet att öka möjligheterna till vidarebosättning av flyktingar på högsta möjliga nivå. Organisationen uppmanar också världens ledare att investera i de krisområden där de globala humanitära behoven är som störst för att ha en chans att minska omfattningen av det mänskliga lidandet. 

Situationen i Ukraina, Afghanistan och den växande globala hungern förvärrar snabbt flyktingkrisen. Konsekvenserna av kriget i Ukraina märks över hela världen. I Östafrika drabbas minst 25 miljoner människor av hunger när de globala vetelagren sinar och klimatförändringarna fortsätter i oförminskad takt. I Afghanistan är 24,4 miljoner människor - över 50 procent av befolkningen - i akut humanitärt behov. Ekonomisk kollaps och försämrade grundläggande tjänster har inneburit att Afghanistan nu är hemvist för det högsta antalet människor i världen som lever i livsmedelsbrist. Detta är det fjärde årtiondet av kris i Afghanistan, och dess sex miljoner fördrivna personer utgör den mest långvariga  flyktingbefolkningen i världen. 

"Det värsta skulle vara att vi står stilla och låter denna dystra milstolpe överträffas nästa år, medan världens mest sårbara människor betalar priset för vår passivitet med sina liv," säger David Miliband, global chef och ordförande för International Rescue Committee.

För mer information eller för att boka in intervjuer, vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld: Tel: 076-858 42 99 eller
[email protected]