Mer än 4 miljoner människor har flytt över gränsen för att söka skydd sedan Ryssland gick den 24 februari in med militär och attackerade Ukraina. Våldet och bombningarna fortsätter att eskalera, med avsiktliga attacker mot bostäder och civil infrastruktur. Detta kan bli den värsta humanitära kris som Europa har upplevt på flera decennier.

International Rescue Committee (RESCUE) uppmanar den ryska regeringen att omedelbart upphöra med alla brott mot internationell humanitär rätt för att undvika ytterligare lidande för civilbefolkningen och för att undvika att fler människor tvingas fly i samband med att krisen i Ukraina fortsätter.

Vi är på plats i Polen och arbetar tillsammans med våra partners för att tillhandahålla kritiska informationstjänster samt sovsäckar, medicinska förnödenheter och andra grundläggande förnödenheter till flyktingar från Ukraina som korsar gränsen. I Ukraina arbetar vi tillsammans med partners för att ge livräddande stöd till civila som tvingats fly från sina hem i samband med det ökande våldet.

Vad händer i Ukraina?

Över 700 civila har dödats i de ryska attackerna mot Ukraina sedan den 24 februari. Ungefär 6,5 miljoner människor är enligt UNHCR på flykt inom landet och över 4 miljoner har tvingats fly till grannländerna Moldavien, Polen och andra europeiska stater. De flesta är kvinnor och barn.

Den offentliga infrastrukturen har också förstörts, vilket innebär att tusentals människor saknar vatten och elektricitet och kan inte ta sig till affärer för att köpa grundläggande förnödenheter eftersom vägar och broar är oåtkomliga. Ett sjukhus skadades också under invasionens inledande skeden, vilket är ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt.

Ukraina skakades av konflikter redan före den senaste Ryska invasionen: konflikten mellan Ryssland och Ukraina var redan inne på sitt åttonde år. Under 2014 invaderade Ryssland Ukraina och annekterade därefter Krimhalvön. Man började även att stödja proryska separatister i de östra delarna av Ukraina. Dessa 8 år av konflikt hade redan krävt 3 000 dödsoffer, 850 000 ukrainare hade tvingats fly från sina hem och 3 miljoner människor var i behov av humanitärt bistånd.

Vad har orsakat den upptrappade spänningen mellan Ukraina och Ryssland?

Ukraina förklarades självständigt 1991 efter att Sovjetunionen kollapsade och det kalla kriget tog slut. Sedan dess har landet skapat starkare band med EU och Nato. Ryssland ser dock detta band som ett ekonomiskt och strategiskt hot mot landets säkerhet.

Vad innebär ett krig för Ukraina?

Rysslands invasion av Ukraina har tvingat betydligt fler människor på flykt än vad Europa har sett på åratal. Världen bevittnar oskyldiga dödsfall och många människor tvingas fly sina hem för att finna trygghet  i andra delar av Ukraina och i Europa.

Ett krig är kännbart i hela Europa och i världen. Kriget påverkar även livsmedelsförsörjningen i länder som Jemen, Libyen och Libanon, som redan lider av stor matosäkerhet.

En kvinna i Ukraina står vid ett utblåst fönster
Ett krossat fönster i en skola efter beskjutning i östra Ukraina.
Foto: Valentin Sprinchak /TASS

En ekonomi på fall

En fortsatt konflikt kommer förstöra Ukrainas redan försvagade infrastruktur. Landets hälso- och sjukvårdssystem, som redan påverkats kraftigt av covid-19, är försvagad och ekonomin påverkas drastiskt. Bristen på mat och bränsle är akut och viktig offentlig service har slutat att fungera.

Ukrainska flyktingar

Många ukrainare tvingas fly sina hem, både inom landet och till grannländer. Ungefär 4 miljoner människor rapporteras vara på flykt inom Ukraina och över 3 miljoner har flytt till Polen, Rumänien, Moldavien och andra europeiska stater. USAs FN-ambassadör har varnat för att den ryska invasionen kan leda till att upp till fem miljoner ukrainare tvingas fly.

En pappa håller om sitt barn i väntan på ett evakueringståg från Kiev, Ukraina.
Människor väntar på att gå ombord på ett evakueringståg från Kiev till Lviv på centralstationen i Kiev, Ukraina.
Foto: REUTERS/Umit Bektas

"Vi är ytterst oroade över de ökande humanitära behoven i landet - tusentals människor som har flytt från sina hem saknar för närvarande grundläggande förnödenheter, inklusive tak över huvudet och mat," säger Lani Fortier som är RESCUEs chef för humanitär respons. ”I humanitära kriser är kvinnor och flickor alltid de som drabbas hårdast - situationen i Ukraina är inte annorlunda. Kvinnor och flickor, särskilt de som flyr ensamma, kan riskera att utsättas för exploatering och övergrepp."

Kvinnor och flickor, särskilt de som flyr ensamma, kan riskera att utsättas för exploatering och övergrepp.

Ukraina har även tagit emot flyktingar från andra länder, bland annat från Afghanistan och Belarus, som är särskilt utsatta i den eskalerande konflikt.

Påverkan på kvinnor och flickor 

Majoriteten av de över 4 miljoner flyktingar som har flytt från Ukraina är kvinnor och barn. Tillsammans med de kvinnor på flykt inom Ukraina löper de stor risk att utsättas för våld, utnyttjande och övergrepp. 

Kvinnor och flickor som drabbas av kriser har också svårare att få tillgång till akutsjukvård, grundläggande vård och samhällstjänster som de behöver. Uppskattningsvis kommer 80 000 kvinnor att föda barn under de kommande tre månaderna i Ukraina. Om krissituationen fortsätter att stänga ned viktiga samhällsfunktioner kommer många av dem att föda utan tillgång till kritisk mödravård. För många kommer förlossningen inte bli en trygg upplevelse, utan rent utsagt livsfarlig.

RESCUE uppmanar internationella givare och världsledare att prioritera stöd- och skyddstjänster för kvinnor och flickor. Detta innebär att man måste lyssna på ukrainska kvinnor och flickor. Man måste även inkludera kvinnorättsorganisationerna i de drabbade länderna i både koordineringen och genomförandet av den humanitära insatsen.

Vad kan västvärldens ledare och humanitära organisationer göra åt krisen?

Vi ser redan att detta är den snabbaste massflykten sedan millennieskiftet. Människor som drabbas av konflikten i Ukraina måste skyddas.

RESCUE backar FNs generalsekreterares uppmaning att skydda civila och följa internationell humanitär och FN-stadgan måste respekteras. Människor måste få röra sig fritt och hjälporganisationer måste få obehindrat humanitärt tillträde till dem som är i behov av hjälp. Människor måste skyddas. 

Samtidigt måste världen förbereda sig på det värsta genom att investera i humanitära hjälpinsatser i och utanför Ukraina för att rädda liv och lindra mänskligt lidande. 

De europeiska länderna måste välkomna sina grannar som flyr från Ukraina genom att hålla gränserna öppna och garantera full tillgång till asyl och lämpligt mottagande.

EU måste ta ansvar

De europeiska staterna vidtar åtgärder för att förbereda sig för att ta emot människor som tvingas fly. Dessa ansträngningar måste dock snabbt intensifieras och omsättas i konkret stöd. Staterna måste garantera säker passage och tillträde till sina länder och förbereda sig på ett humant och effektivt mottagande. De måste också se till att de är solidariska med andra stater som gränsar till Ukraina och som tar emot flyktingar.  

Länderna måste erbjuda tillgång till skydd utan diskriminering, även för icke-ukrainska medborgare som påverkas av konflikten och som inte nödvändigtvis har visumfri inresa till Europa. Denna nödsituation får inte leda till att andra asylsökandes skyddsbehov i hela EU åsidosätts.

"Diskriminering och orättvis behandling av flyktingar är alltid oacceptabelt, men det är särskilt allvarligt när konflikt intensifieras i städer och kränkningar av internationell humanitär rätt ökar timme för timme", säger David Miliband, ordförande och global chef för RESCUE.

Att söka asyl är en mänsklig rättighet, och det är vår moraliska skyldighet att ge skydd åt de som flyr för sina liv, oavsett ras, religion, hudfärg eller tro.

"Att söka asyl är en mänsklig rättighet, och det är vår moraliska skyldighet att ge skydd åt de som flyr för sina liv, oavsett ras, religion, hudfärg eller tro."

Vad gör RESCUE?

RESCUE är på plats i Polen och Ukraina och arbetar med lokala organisationer för att hjälpa civila som tvingats fly från sina hem. Vi fortsätter att arbeta där behoven är som störst. Det är av avgörande betydelse att säkerheten och tillträdet för humanitära insatser garanteras. 

I Ukraina samarbetar vi med våra partners för att bland annat stödja evakueringen av kvinnor och barn och för att förse människor på flykt med matvaror, filtar, varma kläder och spisar – för att de ska kunna laga mat där el och gasförsörjningen har förstörts. Vi ger också ut kontantstöd så att människor kan köpa det de behöver mest. 

I Polen arbetar vi genom partners för att ge psykosocialt stöd, integrationsstöd och översättningstjänster. En särskild hotline-tjänst erbjuder också juridisk hjälp och stöd till kvinnor. Vi bidrar också med medicinsk utrustning för team som arbetar vid flyktingmottagningscenter och gränsövergångar längs den polsk-ukrainska gränsen.

Vi kommer att rycka ut där vi behövs som mest och med de hjälpinsatser som är mest akuta, säger RESCUEs Lani Fortier.

RESCUE har nästan 90 års erfarenhet av att kunna ge människor vars liv krossats av konflikter och katastrofer både akut nödhjälp och långsiktigt stöd för att bygga upp sina liv igen. RESCUE är med på GIVA Sveriges lista för Tryggt givande, en försäkran om att din gåva används på bästa sätt.

Stöd RESCUEs arbete idag

Kort fakta om Ukraina

Vilken är Ukrainas huvudstad?

Kiev.

Hur många invånare har Ukraina? 

Drygt 44 miljoner människor bor i landet.

När blev Ukraina självständigt? 

Ukraina blev självständigt 1991.

Vad talar man för språk i Ukraina? 

Det officiella språket är ukrainska, men en stor del av befolkningen i östra delen av landet har ryska som modersmål.

Är Ukraina med i EU? 

Ukraina är inte med i EU men det finns ett associeringsavtal mellan EU och Ukraina.