Upp till 1 miljard människor kan smittas av coronaviruset i konfliktdrabbade och svaga länder.

 • Baserat på potentiella scenarier uppskattar RESCUE att mellan 500 miljoner till 1 miljard människor kommer att smittas av covid-19 i 34 konfliktdrabbade och svaga länder. Vilket kommer att leda till mellan 1,7 till 3,2 miljoner dödsfall.
 • Det finns fortfarande lite tid för att sätta in en rejäl hjälpinsats, då dessa länder fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av spridningen. Frontlinje insatser mot coronaviruset behöver akut stöd.
 • Extrem social distansering är ohållbart i de flesta humanitära sammanhang- vi behöver lokala tillvägagångsätt. Detta sammanfattas i vår ny rapport ’One size does not fit all: mitigating COVID-19 in humanitarian settings.”
Läs mer om vår analys

Vad du behöver känna till

Nu när hela världen kämpar med att hantera konsekvenserna av covid-19 pandemin är det extremt viktigt att de mest utsatta inte ignoreras eller glöms bort. "Coronaviruset är inte ett problem som bara drabbar rika länder och vi är inte starkare än vårt svagaste hälso- och sjukvårdssystem," säger RESCUEs globala chef David Miliband.

Vad är coronaviruset?

Det nya coronaviruset eller covid-19 är ett virus som orsakar influensaliknande sjukdom och som kan spridas mellan människor. Det upptäcktes i december 2019 på en fiskmarknad i Wuhan i Kina. Covid-19 tillhör samma virusfamilj som SARS and MERS.

Vem löper störst risk av coronaviruset?

Nu när covid-19 sprider sig över världen så riskerar människor i konfliktdrabbade områden att drabbas hårdast. I länder som Syrien, Jemen, Afghanistan och Irak har alla år av krig kraftigt försvagat deras hälso- och sjukvårdsystem och gjort att många vårdcentraler stängts ner, vilket gör miljontals människor extra utsatta.

Flyktingar och de som nyligen behövt fly från sina hem tenderar att ha en högre nivå av underliggande hälsoproblem till följd av krig, som sjukdomar och svält, vilket gör dem mer mottagliga för nya sjukdomar.

Dessutom visar RESCUEs analys att de människor som bor i flyktingläger i Syrien, Grekland och Bangladesh löper en högre risk att få covid-19. De lever mer trångbott och tätbefolkat än passagerarna ombord på coronadrabbade Diamond Princess—kryssningsfartyget där viruset spreds fyra gånger snabbare än i Wuhan när virusutbrottet var som värst. Journalisten och illustratören Mona Chalabi har hjälpt oss att visualisera detta.

“Flyktingar har inte möjligheten att hålla social distans,” säger Bob Kitchen som leder RESCUEs arbete mot covid-19. “Men vi kan bidra till en större säkerhet i lägren genom att öka tillgången till rent vatten och öka antalet platser där det går att tvätta händerna, effektivt bedöma om någon är smittad och öka informationen om viruset. Det är det här RESCUE bidrar med.”

Vad gör RESCUE för att bekämpa corona?

RESCUE har lanserat en global respons på coronaviruspandemin med fokus på att nå de mest utsatta där vi arbetar.

Vi har skapat ett riskkategoriseringsindex i realtid för alla platser där vi arbetar i världen, samtidigt som vi har byggt en strategisk plan för hur vi ska arbeta mot viruset. Detta kombineras med ansträngningar för att skydda all vår personal och de människor vi hjälper genom att sprida information och ge livräddande vård.

Detta är några av de saker RESCUE gör för att bekämpa covid-19:

 • Fortsätter att bidra med grundläggande sjukvård till flyktingar och människor som tvingats fly från sina hem.
 • Sprider viktig information om coronaviruset till människor på flykt genom "SignPost", en onlineplattform som kan användas genom mobilen.
 • Håller i informationsträffar där vi delar med oss av hur man ska sköta sin hygien, tvätta sina händer, kommunicera om man har symptom, när man bör kontakta sjukvården och när man ska försöka själv isolera.
 • Lär ut tekniker på hur man ska tvätta sina händer och andra sätt på hur man kan skydda sig.
 • Lär upp hälsovårdspersonal i hur man använder skyddsutrustning för att skydda sig på bästa sätt.
 • Levererar mat och mediciner på ett säkert sätt till människor på flykt.
 • Etablerat digital sjukvårdsupplysning dit människor på flykt kan ringa för att prata med sjuksköterskor och läkare.
 • Installerar fler platser i lägren där man kan tvätta händerna.
 • Förser biståndsarbetare med ansiktsmasker och annan grundläggande skyddsutrustning
 • Vi trycker och översätter informationsmaterial, godkänt av WHO och den nationella hälsomyndigheten, till flera språk som vi sedan sprider till de mest utsatta.
 • Vi bygger upp expertis i de lokala hjälporganisationerna genom vår covid-19 ’Risk and Response plan’ och genom våra experter på hälsa. 
 • Vi delar med av oss av den uppbyggda expertisen inom vår covid-19 ’Risk and Response plan’ till andra hjälporganisationer som inte har egna experter.
 • Delar ut hälso- och hygienkit till utsatta familjer.
Vad behöver fortfarande göras?

Konfliktdrabbade länder behöver få omedelbar internationell hjälp, detta inkluderar material och kunskap för att kunna spåra och begränsa spridningen av coronaviruset och behandla smittade. Detta kommer bli ännu svårare då länder fortsätter att stänga sina gränser och begränsa resandet för att mildra spridningen av sjukdomen.

Hur kan jag bidra?

RESCUE behöver akut gåvor och stöd till vårt ökade arbete med att bekämpa coronaviruset. “Våra team gör ett fantastiskt arbete - men de måste göra ännu mer,” säger RESCUEs globala chef David Miliband. “Och för att klara av det, behöver vi din hjälp.”

Hjälp oss att nå familjer i coronadrabbade områden i mer än 40 länder runtom i världen genom att ge en gåva idag.

Krisen i siffror

Människor som lever i konfliktdrabbade länder med redan försvagade hälso- och sjukvårdsystem är mer utsatta av covid-19.

11

Endast 11 respiratorer finns för hela Burkina Fasos befolkning på 20.9 miljoner människor.

Ökat våld i det västafrikanska landet har gjort att nära 500,000 människor har tvingats att fly sina hem. Nu hotas landet även av covid-19.

9

år av krig i Syrien har gjort att landets hälso- och sjukvårdssystem ligger i spillror.

Nu när coronaviruset har bekräftats i Syrien varnar RESCUE för att det kan leda till en av de största utbrotten av viruset i världen.

Läs mer om Syrien

1/2

av Venezuelas läkare har lämnat landet på grund av den humanitära krisen.

Över 4 miljoner av befolkningen har flytt landet sedan 2015 enligt FN. Av dem har 1.5 miljoner korsat gränsen till Colombia.