RESCUE startades för att stödja de som förföljts under andra världskriget. Efter krigsslutet hjälpte vi med akut nödhjälp och vidarebosättning av flyktingar. Sedan dess har vi funnits på plats runt om i världen för att hjälpa folk på flykt. Alltifrån Ungern, Vietnam och Angola till Syrien, Sydsudan och Myanmar.

Idag arbetar vi i över 40 länder och våra dedikerade medarbetare gör allt som krävs för att hjälpa de människor vars liv har krossats av konflikter och katastrofer. Vi hjälper de drabbade med nödhjälp för att överleva, återhämta sig och att återfå kontrollen över sin framtid.

Läs mer om RESCUEs historia

Vår historia i bilder

RESCUE delar ut livsmedel i Västberlin 1945

I slutet av andra världskriget började RESCUE leverera nödhjälp till behövande. Bilden visar en av våra platser i Berlin där vi delade ut livsmedel. Vi började även under den här tiden med vidarebosättning av flyktingar i Europa. Foto: RESCUE

1 of 12
Ungerska flyktingar på ett tåg 1956

RESCUE började 1956 att ge nödhjälp och vidarebosättning till de tusentals ungerska flyktingar som tvingats fly efter Röda armén slagit ner på Ungernupproret. Foto: RESCUE

2 of 12
Kubanska flyktingar på vårt Miami kontor

På 1960-talet öppnade öppnades RESCUEs första kontor för vidarebosättning utanför New York. Detta var för att stödja kubanska flyktingar som flydde från Castro-diktaturen. Foto: RESCUE

3 of 12
 Två små pojkar sitter på marken

RESCUE inledde sitt arbete i Afrika 1962 när 200 000 människor från Angola flydde självständighetskriget. Foto: Erjavec / RESCUE

4 of 12
Ett litet barn tittar in i kameran

Från 1954 till 1975 hjälpte RESCUE vietnamesiska flyktingar som tvingats fly konflikten. Efter Vietnamkriget tog RESCUE en ledande roll i det största asylprogrammet i amerikansk historia. Foto: RESCUE

5 of 12
En liten pojke vattnar ett träd

Inom veckor efter den sovjetiska invasionen av Afghanistan 1979 reagerade RESCUE för att hjälpa de afghanska flyktingar som flytt till Pakistan. Mer än tre decennier senare är vi fortfarande på plats och hjälper människor drabbade av den allt pågående konfliken. Foto: RESCUE

6 of 12
Två äldre kvinnor sitter i ett flyktingläger

RESCUE inledde sitt arbete i forna Jugoslavien 1992 efter serbernas etniska rening i Bosnien och Hercegovina. Sedan 1993 har vi hjälpt över 20 000 flyktingar med vidarebosättning från Balkan till USA. Foto:  Rappaport / RESCUE

7 of 12
En mamma med sina barn

Efter folkmordet i Rwandan 1994, var RESCUE på plats och erbjöd nödhjälp för att hjälpa rwandiska flyktingar. De följande åren hjälpte RESCUE även med att återförena familjer som varit separerade. Foto: RESCUE

8 of 12
Barn sitter i en grupp och ritar

Efter den stora tsunamin i Indonesien den 26 december 2004 anlände våra mobila hjälpteam för att tillhandahålla nödhjälp till de drabbade. Vi skapade även trygga utrymmen för barn som tvingats fly från de drabbade områdena. Foto: Biro / RESCUE

9 of 12
En kvinna och en ung flicka sitter framför ett tält

När konflikten i Darfur förflyttade tusentals var RESCUE en av de få organisationerna som stödde flyktingar som flytt till Tchad i början av konflikten. Mer än ett decennium senare, förblir miljoner människor på flykt. Foto: Biro / RESCUE

10 of 12
RESCUE medarbetare kämpar mot ebola

Sedan utbrottet 2014 har RESCUE kämpat mot spridningen av ebolavirus i Sierra Leone och Liberia. Vi arbetar nära med lokala partners för att hjälpa till att bygga upp och återställa samhällen. Foto: Biro / RESCUE

11 of 12
En liten pojke och en RESCUE medarbetare sitter på huk framför ett träd

I juli 2015 skickade RESCUE ett av sina katastrofteam till den grekiska ön Lesbos för att hjälpa tusentals flyktingar som kommit till Europa från Turkiet. Vi fortsätter att arbeta i Europa, området runt och i Syrien för att hjälpa syriska flyktingar att fly det brutala inbördeskriget i deras land. Foto: Jump / RESCUE

12 of 12

Våra värderingar

Vi som jobbar på RESCUE tror på att det är möjligt för varje människa att leva ett meningsfullt liv och att principerna om social rättvisa och mänsklig värdighet är universella.

De människor vi träffar genom vårt arbete visar oss dagligen enormt mod och hopp i även de mest extrema krissituationer. Vi är fast beslutna att hjälpa med vad de behöver, alltid lyssna på dem och förstärka deras röster.

Ingen ska vara utan goda framtidsförutsättningar endast baserat på deras identitet eller var de föddes. Det är vårt uppdrag att stärka de mest utsatta människorna i världen. Vi vill kontinuerligt förbättra vårt sätt att arbeta och gör detta genom att använda innovation och forskning för att säkerställa att vårt arbete ger positiva och hållbara förändringar.

Vårt fokus

Ökad jämställdhet

Jämställdhet är extremt viktig för oss. Vi sätter alltid kvinnor och flickor i centrum för vårt arbete. RESCUE vill ge kvinnor och flickor en bättre framtid, värdighet och de verktyg de behöver för att nå sin fulla potential.

När en katastrof slår till är kvinnor och flickor oftast extra utsatta. De utsätts i större utsträckning för diskriminering och våld. Detta hotar inte bara deras liv utan berövar dem på deras självbestämmande och frihet. Vi vet att en jämställdhetsstrategi till vårt arbete är en förutsättning för att skapa hållbara förändringar, som i sin tur skapar bättre förutsättningar för de samhällen vi arbetar i.

Med vårt arbete vill vi säkerställa att kvinnor och flickor känner sig trygga, tar makten över sina liv och är med och fattar de beslut som påverkar deras liv – att de har makt att utmana ojämlikheter i deras vardag och samhälle.

Återuppfinna vad bistånd är

”Tillräckligt bra” är inte ett alternativ för oss. Med en dos Einstein-inspirerad uppfinningsrikedom utmanar vi ständigt oss själva att hitta nya sätt att nå ännu fler människor och göra större skillnad.

Idag är det fler än 100 miljoner människor på flykt och världen står inför en aldrig tidigare skådad kris. En kris som vi tror inte bara kommer att behöva mer bistånd utan också nya sätt att arbeta på. På RESCUE använder vi vår erfarenhet och expertis för att driva den humanitära sektorn framåt. Vi analyserar konstant våra resultat, arbetssätt och metoder och vi försöker tänka nyskapande. Vår organisation genomsyras av en kultur av innovativa partnerskap och banbrytande forskning, allt för att tillgodose behoven hos dem vi är här för att hjälpa.

Skapa trygghet

Eftersom vi ofta arbetar med människor då de är som mest utsatta är en viktig del av vårt arbete att skydda dem vi hjälper.

Vårt sätt att arbeta och våra arbetsplatser har nolltolerans för sexuella trakasserier, exploatering och övergrepp. Vi har utöver detta strukturer och processer på plats för en trygg anonym rapportering. RESCUE jobbar förebyggande för att de vi arbetar för och vår personal ska känna sig trygga. Vi tar genast itu med problem som uppstår utan rädsla för konsekvenserna eller favorisering.

Vad vi gör

 • 2022-serve
  Vi stödjer
  människor vars liv och försörjning har slagits i spillror av konflikter och katastrofer med att överleva, återhämta sig och återuppbygga sina liv.
 • 2022-work
  Vi arbetar
  i över 40 länder och stödjer krisdrabbade samhällen med allt från nödhjälp till vidarebosättning i säkrare områden.
 • 2022-respond
  Vi reagerar
  inom 72 timmar efter en katastrof har inträffat. Vi hjälper inte bara de drabbade att överleva, vi stannar också till de kunnat återhämta sig och återuppbygga sina liv.
 • 2022-advocate
  Vi påverkar
  på uppdrag av de människor som befinner sig i krissituationer och uppmuntrar regeringar att arbeta smartare och ta mer ansvar.
Mery Streep , headshot

International Rescue Committee (RESCUE) har hjälpt vår värld i många generationer. Jag är en stolt supporter av denna utmärkta, hårt arbetande, effektiva, vackra organisation. Och jag hoppas att, du också vill vara det."

Meryl Streep
Titta på Meryl Streeps hälsning