Nästan fem år efter att EU finansierat fem mottagnings och identifikationscenter (RICs) på de grekiska öarna sitter nästan 15 000 människor fast i lägren.

I september 2018 publicerade International Rescue Committee (RESCUE) rapporten ‘Unprotected, Unsupported, Uncertain’. Den visade stora brister i EUs asyl och migrationspolitik, hur den negativt påverkar den mentala hälsan hos asylsökanden som levde i Moria lägret på den grekiska ön Lesbos.

Två år senare visar RESCUEs nya rapport att situationen har blivit ännu värre. Den nya rapporten bygger på data som samlats in under två och ett halvt år. Den samlades in från 904 olika människor som alla har varit i kontakt med RESCUEs arbete men psykisk hälsa på öarna Lesbos, Chios och Samos. Denna datan kompletterades med uppgifter från vittnesmål och intervjuer. Rapporten lägger fram förslag på omedelbara åtgärder som kan förbättra situationen.