International Rescue Committee (RESCUE) kräver obehindrat humanitärt tillträde och att asylrätten försvaras i gränsområdena. Annars kommer fler liv att riskeras, varnar den humanitära organisationen.

"Belarus missgärningar, som har lockat in utsatta människor i ett politiskt spel, ursäktar inte Europas omänsklighet. Dessa handlingar bör fördömas och stoppas, och de europeiska medlemsstaterna bör inte falla i den fälla som lagts ut för dem”, säger Harlem Désir, styrelseordförande för International Rescue Committee i Sverige och vice generalsekreterare för organisationen i Europa.

Eftersom dödläget mellan EU och Belarus fortsätter uppmanar International Rescue Committee alla inblandade länder att omedelbart upphöra med att använda människor som politiskt påtryckningsmedel. Vid gränserna lever mellan 2 000 - 4 000 människor utomhus i vinterkyla utan mat, vatten eller skydd och nekas tillgång till humanitär hjälp och juridiskt stöd. Minst elva personer har redan dött och det kommer allt fler rapporter om människor som lider av hypotermi.

”Belarus sätter liv på spel genom att avsiktligt underlätta förflyttningen av människor till sin gräns, inte låta dem återvända och dessutom neka dem tillgång till humanitär hjälp. Polens svar - att möta människor med våld och olagligt förneka dem rätten att söka asyl - strider mot europeisk och internationell rätt och undergräver EU:s egna värderingar. Att söka asyl är inte ett brott, utan en mänsklig rättighet”, säger Harlem Désir.

I detta kritiska läge uppmanar International Rescue Committee till en omedelbar nedtrappning och till att alla stater garanterar en human behandling av migranter och flyktingar. EU bör fortsätta att göra allt det kan för att avråda Belarus från dessa avskyvärda handlingar som sätter människors liv och värdighet på spel.

EU-länderna måste upprätthålla människors rätt till asyl och se till att alla ansökningar behandlas snabbt och rättvist, oavsett hur flyktingarna kom in på EU:s territorium. Polen har en skyldighet att följa EU-rätt och internationell rätt, och International Rescue Committee uppmanar EU att sätta press på Polen att omedelbart upphöra med pushbacks. Under tiden kommer fortsatt EU-stöd med fokus på att säkerställa humanitärt tillträde och ett värdigt mottagande av människor som anländer till Polen att vara avgörande.

"EU:s medlemsstaters oförmåga att enas om ett rättvist, humant och effektivt asylsystem gör att unionen är utsatt för exploatering av länder vid dess yttre gränser, som Belarus och Turkiet. Detta utsätter inte bara människor för allvarlig fara, vilket vi bevittnar vid Belarus gränser, det undergräver också EU:s trovärdighet när det gäller att främja sina kärnvärden - frihet, demokrati och grundläggande rättigheter i sitt närområde”, säger Harlem Désir och fortsätter:

"Nu är det viktigt att EU:s ledare inrättar starka och oberoende gränsövervakningsmekanismer för att ta itu med kränkningar av de mänskliga rättigheterna vid Europas yttre gränser, ställa förövarna till svars och upprätthålla rättsstatsprincipen. Våld eller olagliga pushbacks kan inte tillåtas fortsätta ostraffat."

För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, kommunikations- och presschef.
Tel: 076-858 42 99 eller [email protected]

Om International Rescue Committees arbete i Europa

International Rescue Committee har erbjudit hjälp till humanitära kriser i Europa sedan 2015, då organisationen inledde en akutinsats för att stödja människor på flykt till EU via Grekland. Team på plats tillhandahåller vatten, hälsa och sanitet samt psykosocialt stöd till flyktingar och migranter och International Rescue Committee ger även stöd till människor på flykt i Bosnien, Serbien och Tyskland.