De humanitära behoven i Afghanistan har ökat oroväckande snabbt sedan maktskiftet. 97 procent av befolkningen förväntas leva under fattigdomsgränsen inom några månader. International Rescue Committee (RESCUE) uppmanar ledare i USA och Europa att ta itu med den ekonomiska krisen för att göra det möjligt för vanliga afghaner att tillgodose sina grundläggande behov.

I takt med att de iskalla vinterförhållandena förvärras befinner sig miljontals familjer i en desperat situation. Nästan 23 miljoner afghaner - mer än hälften av landets befolkning - lider av akut livsmedelsbrist. En miljon barn riskerar att drabbas av den allvarligaste formen av undernäring. Om den nuvarande humanitära krisen inte åtgärdas kan den leda till fler dödsfall än tjugo års krig. 

Vicki Aken, chef för International Rescue Committee (RESCUE) i Afghanistan:  

"International Rescue Committee arbetar i dussintals kris- och konfliktsituationer, men vi har inte sett ett helt land försämras så snabbt under de senaste åren. Sedan Kabul föll har det internationella samfundets politik bidragit till att Afghanistans BNP minskat med 40 procent. Denna ekonomiska kris bidrar till en katastrofal humanitär nödsituation som har lett till att en fjärdedel av befolkningen riskerar att drabbas av hungersnöd. De afghanska familjerna tvingas till alltmer desperata överlevnadsåtgärder. Mödrar och deras barn sitter i snön och tigger om pengar, och föräldrar tvingas sälja sina döttrar till tidiga äktenskap för att få pengar till familjen.” 

Afghanistans utveckling mot en katastrof beror främst på det internationella samfundets politik, snarare än på konflikter eller naturkatastrofer, säger Vicki Aken:

”För miljontals afghaner är överlevnaden beroende av deras förmåga att få tillgång till humanitärt bistånd, men det biståndet kan inte ersätta statens funktioner. Drastiska nedskärningar i biståndet har förvärrats av frysningen av afghanska tillgångar och förvirringen kring internationella sanktioner som drivit fram en finansiell kris. Vanliga afghaner behöver mer än bistånd - de behöver ett fungerande banksystem och en fungerande ekonomi så att företag kan ta ut kontanter för att betala sina anställda, så att människor kan försörja sig, betala för mat på marknaderna och försörja sina familjer.”

Nu behövs en brådskande förändring av politiken: 

"Just nu straffas vanliga afghaner av en internationell politik som gör att miljontals människor är på gränsen till svält. De kommande sex månaderna kräver en förändring - och makten ligger i händerna på det internationella samfundet. Kostnaden för ett misslyckande är för hög." 

Fakta om krisen i Afghanistan 

För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld: [email protected] eller +46 76 858 42 99 

International Rescue Committee (RESCUE) i Afghanistan

International Rescue Committee (RESCUE) har levererat bistånd i Afghanistan i 30 år och nådde förra året en miljon afghaner med livsviktig service - från kontantbistånd i nödsituationer, rent vatten och tält till utbildning för flickor och trygga rehabiliterings- och utbildningsplatser för kvinnor. International Rescue Committee har för närvarande 1 200 anställda i Afghanistan - 99 procent av dem är afghaner.