Flera tusen flyktingar och migranter lever fortfarande i misär i vinterkylan - utan tillförlitlig tillgång till mat, vatten eller medicinsk vård. Att försämra skyddet för migranter som fastnat vid gränsen till Belarus är ingen lösning, varnar International Rescue Committee (RESCUE).

Mellan 2 000 och 4 000 flyktingar och migranter har i veckor varit strandsatta vid gränsen mellan Belarus och Polen och befinner sig i en humanitärt förtvivlad situation utan tillgång till rättstjänster eller asylprocesser. Som ett steg att lösa krisen föreslog Europeiska kommissionen i onsdags provisoriska åtgärder, vilket skulle göra det möjligt för Polen, Lettland och Litauen att tillfälligt försvaga asyl- och mottagningsgarantierna.

"Det här förslaget går i fel riktning. En försvagning av skyddet för människor som söker asyl är inte - och kommer aldrig att vara – lösningen,” säger Harlem Désir, RESCUEs vice ordförande för Europa, och fortsätter:

”När vi står inför utsatta flyktingar som fryser ihjäl vid Europas dörr, som förvägras rätten att söka asyl och som tvingas tillbaka med våld och övergrepp i Belarus, måste EUs svar vara att kraftfullt bekräfta deras mänskliga rättigheter och garantera deras skydd - inte att straffa dem för staters handlingar. Genom att minska skyddet för människor som söker asyl hotar EU att skapa ett farligt prejudikat. Om EU inte respekterar sina egna värderingar, hur kan man då förvänta sig att länder i dess grannskap som tar emot ett mycket större antal flyktingar ska göra det?"

Tre negativa konsekvenser av Europeiska kommissionens förslag:

  1. Förslagen om att hålla personer som söker asyl i behandlingscenter i upp till 16 veckor, som kommer att innebära ett de facto frihetsberövande. Förvar måste alltid förbli en sista utväg.
  2. De påskyndade gränsförfaranden som införs genom förslagen kommer göra det möjligt att skicka tillbaka människor utan en fullständig och rättvis asylprocess, inklusive barn och utsatta grupper.
  3. Förslaget att låta tjänstemän fördröja registreringen av asylsökande med upp till fyra veckor och minska det mottagningsstöd de får till endast de mest grundläggande behoven kommer leda till att människor fastnar i ett limbo, hålls i förvar eller riskerar att skickas tillbaka till Belarus, där de troligen kommer att utsättas för ytterligare våld, övergrepp och exploatering.

Flera tusen människor lever fortfarande i vinterkylan, utan tillförlitlig tillgång till mat, vatten eller medicinsk vård. Medan EUs medlemsstater måste finna en långsiktigt hållbar lösning behöver dessa människor snabbt få hjälp och Polen måste ge humanitära aktörer tillträde.

Därför kommer RESCUE nu att skala upp sin insats. I samarbete med den holländska hjälporganisationen, Stichting Vluchteling, kommer man bidra till att stärka det outtröttliga arbete som lokala organisationer utfört i veckor för att hjälpa de strandsatta migranterna. Det handlar exempelvis om mat, vatten, filtar och vård.

"Efter att ha tillbringat en vecka på plats i Polen har jag med egna ögon fått se den svåra humanitära situationen för tusentals asylsökande som har hamnat i den politiska korselden. Människor har upplevt våld av gränsvakter, vilket är olagligt enligt internationell flyktingrätt. Många har fått skador under resan eller blivit slagna vid gränsen, medan andra lider av hypotermi,” säger Stefan Lehmeier, biträdande regionchef för integration och asylprogram för RESCUE i Europa.

Den hjälp som RESCUE tillhandahåller är bara en bråkdel av det stöd som människor behöver. Polen fortsätter att hindra humanitära aktörer från att komma in i det område där de flesta människor är instängda. Med över 90 procent av världens 26,4 miljoner flyktingar i låg- och medelinkomstländer har Europa ett fast moraliskt och juridiskt ansvar att skydda dem som når dess gränser. Med ett rättvist, humant och effektivt system på plats borde en rik och stabil region som EU kunna bemöta det lilla antalet flyktingar som anländer till dess yttre gränser på ett lugnt och humant sätt, med full respekt för de rättigheter som fastställs i blockets egna lagar.

För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, kommunikations- och presschef, RESCUE Sverige.
Tel: +46 76 858 42 99.
Mejl: [email protected]

Om RESCUEs arbete i Europa

RESCUE har stöttat humanitära kriser i Europa sedan 2015, då vi inledde en nödinsats för att hantera flyktingströmmar till Grekland och återupptog verksamheten i Serbien. Sedan dess har RESCUE också gett stöd till flyktingar och migranter i Tyskland från 2016, Italien från 2017 och Bosnien-Hercegovina från 2020. I år började organisationen också ge integrationsstöd till flyktingar och deras lokalsamhällen i Storbritannien.