En ny rapport från International Rescue Committee (RESCUE) visar att bara 24 procent av behoven för att skydda kvinnor och flickor från våld i humanitära kriser finansierats hittills i år. Trots att våldet mot kvinnor ökat under pandemin. Dessutom visar studien att lokala kvinnorättsorganisationer, som står i frontlinjen och hjälper våldsutsatta kvinnor, sällan får del av finansiering och ses som en del av lösningen.  

Inför FN:s dag mot våld mot kvinnor har RESCUE undersökt hur insatser finansieras och vilken roll lokala kvinnorättsorganisationer spelar för att skydda flickor och kvinnor från våld i humanitära kriser. Rapporten innehåller nya bevis och bygger på tidigare forskning från RESCUE, som arbetar för att stödja människor som drabbats av konflikter och katastrofer, med ett  särskilt fokus på flickors och kvinnors behov.  

Våld mot flickor och kvinnor är fortfarande ett av de största hindren för att uppnå de globala målen Agenda 2030, och pandemin har bara förvärrat situationen eftersom åtgärder för att minska spridningen av sjukdomen, som lockdowns och skolstängningar, har drabbat flickor och kvinnor oproportionerligt hårt. Covid-19 har gjort arbetet för organisationer på plats ännu svårare och anpassningar har varit nödvändiga för att hålla livsnödvändiga tjänster för kvinnor och flickor igång. 

Trots det ökade behovet når den internationella humanitära finansieringen av insatser mot våld mot kvinnor och barn konsekvent aldrig upp till de nivåer som organisationer på plats anser behövs. I studien har man tittat närmare på hur pandemin har påverkat situationen för kvinnor i Jemen, Sydsudan och Kamerun och konstaterar att bara en bråkdel av insatserna som behövs har fått finansiering.  

Under pandemins första månader fanns det också en uppriktig förhoppning om att covid-19 skulle bidra till att lokala organisationer skulle stärkas och få större tillgång till finansiering. Det är trots allt lokala gräsrotsorganisationer som har stått för huvuddelen av genomförandet av insatser för att skydda kvinnor från våld under covid-19.  Men så har inte blivit fallet. Lokala kvinnorättsorganisationer rådfrågas inte i tillräcklig utsträckning vid utformningen av humanitära insatser och får endast kortsiktig projektbaserad finansiering, som är otillräcklig för att de ska kunna skydda kvinnor och flickor i deras samhällen eller stärka sin verksamhet på lång sikt.  

International Rescue Committee (RESCUE) uppmanar Martin Griffiths, chef för UN OCHA, FNs kontor för humanitära frågor, att prioritera kvinnor och flickor i humanitära kriser och stärka insatserna för att skydda dessa från våld. Systemet för att finansiera humanitära insatser måste reformeras för att uppnå en mer rättvis fördelning av resurser, särskilt när det gäller feministiska organisationer och kvinnorättsorganisationer, som står i frontlinjen och tillhandahåller livräddande insatser för kvinnor och flickor som drabbats av våld.

Läs hela rapporten