Den politik som givare från väst har infört i syfte att isolera talibanerna har drivit Afghanistan mot svältgränsen och skurit av landets ekonomi från både det internationella finansiella systemet och det humanitära biståndet. Nu behövs både löften om humanitärt stöd och konkreta åtgärder för att stoppa den ekonomiska kollapsen.

När regeringar möts i morgon för en givarkonferens för att stödja krisen i Afghanistan uppmanar International Rescue Committee (RESCUE) till både djärva löften om humanitär finansiering för att rädda liv och en förändrad politik för att stärka landets ekonomi långsiktigt. Sedan det politiska maktskiftet i Afghanistan i augusti förra året - då det internationella samfundet upphörde med all icke-nödvändig finansiering och stängde av landet från de internationella finansiella systemen - har Afghanistans ekonomiska kollaps gått chockerande snabbt.

Inom det närmaste halvåret riskerar 97 procent av befolkningen att leva i fattigdom. Hälften är redan nu i akut behov av mat, bränsle, skydd, och sjukvård. Ofattbara 9 miljoner människor lever på gränsen till svält, varav 1 miljon är barn. Afghaner som kunde försörja sig själva och sina familjer för sex månader sedan är nu helt beroende av bistånd. För varje vecka som går tvingas fler afghaner att ta till extrema, skadliga åtgärder för att överleva: till exempel genom att sälja unga döttrar till äktenskap, ta barn från skolan för att arbeta, sälja sina organ, hoppa över måltider eller ta på sig stora skulder. 

David Miliband, ordförande och globala chef för International Rescue Committee, säger att med början vid morgondagens givarkonferens måste givarna gå vidare på två spår:

"För det första, att säkerställa det afghanska folkets försörjning på kort sikt för att rädda liv. Grundläggande service som hälso- och sjukvård och utbildning måste ses som oumbärliga. Världsbankens senaste godkännande av en miljard dollar för dessa och andra program för att återuppbygga afghanernas försörjning måste ske snabbt och användas för att betala vårdpersonal och lärare, för att stödja kritisk samhällsservice som alla afghaner behöver." 

Men humanitära insatser tar bara itu med symptomen snarare än drivkrafterna bakom en misslyckad ekonomi:

"Afghanistan behöver snarast en färdplan för att ta itu med den ekonomiska krisen, inklusive riktmärken för frisläppandet av frysta afghanska tillgångar till centralbanken. På kort sikt kommer detta att kräva att givare och finansinstitut hjälper till att återuppbygga centralbankens kapacitet att verka självständigt, följa internationella bankstandarder och förvalta den afghanska ekonomin. Det brådskande arbetet med att förhindra svält och dödsfall som kan undvikas under de kommande veckorna och månaderna får inte tränga undan det viktiga arbetet med att stoppa krisens utveckling och stabilisera ekonomin," säger David Miliband.

FN har inför torsdagens givarkonferens vädjat om 4,4 miljarder dollar för Afghanistan, den största humanitära vädjan som någonsin har lanserats för ett enskilt land. Hittills är endast 13 procent av den humanitära insatsplanen finansierad, enligt FN.

För mer information eller för att boka in intervjuer, vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld: Tel: 076-858 42 99 eller
[email protected]

International Rescue Committee i Afghanistan

International Rescue Committee inledde sitt arbete i Afghanistan 1988 och arbetar nu med tusentals byar i tio provinser, där afghaner utgör mer än 99 procent av organisationens personal i landet. Medan Afghanistan kämpar för att återhämta sig från pågående konflikter, ekonomiska kriser och naturkatastrofer arbetar International Rescue Committee med lokalsamhällen för att ge stöd inom utbildning, flickors och kvinnors rättigheter och egenmakt, hälsovård, kontantstöd men även andra grundläggande förnödenheter och hjälp med försörjning.