Therése Engström, Generalsekreterare för RESCUE i Sverige

Therése Engström har varit generalsekreterare för RESCUE i Sverige sedan hösten 2019. Therése har lång erfarenhet av den ideella sektorn och internationella organisationer. Hon var under 16 år insamlingschef på Läkare utan Gränser och var med att framgångsrikt bygga upp den svenska organisationen från uppstarten till att bli en av de största och mest välkända i Sverige 

Innan Therése kom till RESCUE arbetade hon som kommunikations- och insamlingschef på svenska Röda Korset. Under sina 9 år på Röda Korset har Therése bidragit till att organisationen vuxit i profil, pengar och inflytande.

Therése har suttit i styrelsen för Giva Sverige (tidigare FRII) och är även medlem i IFC Advisory Panel. Hon har en civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi med inriktning på marknadsföring från Linköpings Tekniska Högskola.

Behovet av hjälp till utsatta människor vars liv och försörjning har slagits i spillror på grund av konflikter och katastrofer är enormt. RESCUE har en förtroendeingivande historia och ett innovativt arbetssätt som ger hopp om att förändring är möjlig.

Therése Engström
Generalsekreterare RESCUE Sverige

Styrelse

Hans Van de Weerd

Hans Van de Weerd är tillförordnad chef för RESCUE i Europa och styrelseordförande för RESCUE Sverige. Han är även chef för RESCUEs Resettlement, Asylum and Integration avdelning. I sin roll som tillförordnad chef leder han RESCUEs arbete för att påverka politiken och driva förändringar i samband med den globala flyktingkrisen. Han arbetar också med att öka intresset för viktiga frågor i nära samarbete med partners och att öka effekten av humanitär finansiering - samt med att se till att RESCUE har de resurser organisationen behöver för att kunna leverera bevisbaserat arbete.

Hans har en master i folkhälsovetenskap från London School of Hygiene and Tropical Medicine och en master i europastudier från University of Amsterdam.

Sanna Johnson

Sanna Johnson är RESCUEs regionchef i Asien. Hon leder RESCUEs strategiska insatser för att stödja samhällen i Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, Pakistan och Thailand som drabbats av kris och konflikter.

Sanna har arbetat med humanitära insatser, utvecklingsarbete och mänskliga rättigheter sedan 1989 och började sin karriär vid Röda Korset. Hon har därefter arbetat i olika ledar- och rådgivande roller över hela världen med organisationer så som Unga Örnars Riksförbund och Olof Palmes International Center. Vid Olof Palmes Center arbetade Sanna som Global programchef och ledde den svenska arbetarrörelsens internationella arbete för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och utveckling i 72 länder.

Innan hon gick med i RESCUE var Sanna Rädda Barnens regionchef i Mellanöstern och Nordafrika och övervakade som sådan organisationens arbete i 18 länder. Sanna arbetade också som chef för Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility i Peking, Kina - ett socialt entreprenörskap som hjälper företag att utveckla och implementera barnrättighetsrelaterade CSR-strategier, program och projekt.

Sanna har en master i Internationella relationer och Statsvetenskap och en master i Freds- och utvecklingsstudier vid Göteborgs universitet.

Phil Woollam

Phil Woollam är RESCUEs globala chef för strategisk tillväxt. Hans nuvarande ansvarsområden inkluderar det globala digitala arbetet, marknadsutveckling, katastrofinsamlingar, projektledning och intern styrning samt affärsteknologi, data och analys.  

Phil har tjugo års erfarenhet inom ideell sektor, i både ledande roller och som konsult, och har etablerat insamlingsverksamheter på nya marknader och utvecklat befintlig insamlingsverksamhet för några av världens största organisationer och FN-organ. Han har arbetat med globala organisationsstrategier och marknadsutvidgning, främst med fokus på ökat engagemang och direkt marknadsföring.

Innan han började arbeta på RESCUE har Phil varit ansvarig för insamlingsarbete nationellt och internationellt för en rad olika frågor så som naturskydd och miljöarbete, humanitärt arbete, utbildning och djurskydd. Han brinner för att samla in pengar för arbete som förbättrar världen och att kunna visa givare och supportrar bevis på hur deras gåvor och engagemang gör skillnad. 

Phil har en master i Global Marketing från University of Wales. Han har föreläst och lett utbildningar runt insamling och engagemang vid flera internationella konferenser och har styrelseuppdrag för olika ideella organisationer i Europa, Sydostasien och Nya Zeeland.