Nya sätt att hjälpa barn med undernäring 

Idag lider över 50 miljoner barn av undernäring och bara en bråkdel av dem får den vård de behöver. Undernäring innebär att ett barn under en längre tid inte får tillräckligt med mat. För att bota undernäring och rädda liv så är det av största vikt att hjälpa barn tidigt. RESCUE försöker därför ständigt hitta nya sätt för att hjälpa innan tillståndet blir för allvarligt för barn som drabbats.

Barn undersöks för undernäring av RESCUE
2-åriga Amino får hjälp av RESCUEs personal i Mogadishu. När bilden togs hade hon fått vård i två månader och redan börjat öka i vikt.
Foto: Ryan / RESCUE

Ett sätt vi gör det på är att använda enkla mätarmband för att se vilka barn som är i riskzonen. Armbandet sätts på barnets överarm och indikerar hur allvarligt tillståndet är. Fördelen med sådana armband är att de är lätta att använda - vilket gör att man inte behöver utbildad sjukvårdspersonal för att ställa en diagnos. Barnet måste alltså inte ta sig en lång och besvärlig resa till en klink för att få hjälp.

Barn behandlas för undernäring av RECSUE i Tchad
Ett barn får nötkräm vid en av RESCUEs hälsokliniker i Tchad.
Foto: Nesmith /RESCUE

Ett annat sätt är att ge barnen nötkräm. Klämmisar med nötkräm kan vara allt som behövs för att rädda livet på undernärda barn. Den är näringsrik, kräver ingen tillagning och är lätt att äta. Istället för dropp eller behandling på en klinik kan föräldrarna själva mata barnet hemma.  

RESCUE arbetar ständigt med att utveckla hur vi arbetar för att hjälpa människor. För att bota undernäring är nyckeln att man kan behandla barnet i hemmet, på så sätt når vi fler barn och kan rädda fler liv.

Varför det är så viktigt att behandla undernäring?

Det är viktigt att komma ihåg att undernäring inte bara är en känsla av hunger. Undernäring är ett livshotande tillstånd som tragiskt nog dödar många barn varje dag. Även för de som överlever så innebär undernäring allvarliga konsekvenser för barnets fortsatta hälsa genom livet.

Undernäring kan ge bestående men på hjärnans utveckling och på immunförsvaret vilket kan leda till att barnen drabbas lättare av vanliga sjukdomar.  

Undernäring tar ifrån barn chansen till ett fullgott liv.  

Barn i Jemen
För att bota undernäring är nyckeln att man kan behandla barnet i hemmet och på så sätt nå fler barn och rädda fler liv.
Foto: Ryan / RESCUE

Hur vi arbetar för att bli bättre 

RESCUE arbetar på en rad sätt för att hjälpa barn med undernäring. På vårt innovationscenter Airbell så forskar vi på hur vi kan förbättra vårt arbetsätt för att kunna hjälpa fler människor. På så sätt ser vi till att varje krona vi får från givare gör maximal nytta.  

RESCUE genomförde nyligen ett 4-årigt forskningsprojekt i Kenya och Sydsudan och har nu börjat använda oss av det vi lärt oss:  

Vi delar våra forskningsresultat med andra humanitära organisationer så att vi alla kan bli bättre och hjälpa fler.

Under 2020 hjälpte RESCUE