Tusentals människor från länder som Irak, Syrien and Afghanistan är fast vid gränsen mellan Belarus och Polen. Alarmerande bilder sprids av män, kvinnor och barn som försöker hålla värmen utomhus i kylan och som varken kan tasig in i Polen för att söka asyl eller tillbaka in i Belarus. Läs mer om situationen och vad som behöver göras.

Vad händer på gränsen mellan Belarus och Polen?

13 människor har förlorat sina liv vid gränsen mellan Belarus och Polen, där omkring 2 000 flyktingar och migranter är strandsatta eftersom regeringarna vägrar ta ansvar för att ge skydd. 

Människor har varit fast i veckor efter att de hindrats från att korsa gränsen från Belarus till Polen. På den belarusiska sidan av gränsen bor flyktingar och andra migranter, inklusive små barn, utomhus i kylan utan tillgång till mat eller sjukvård och löper en ökande risk för våld och exploatering.

Samtidigt på den polska sidan hindras humanitära organisationer från att ta sig fram för hjälpa människorna som är fast. Då området är helt avstängt kan man inte nå människor med stöd och det är svårt att veta om deras grundläggande behov möts. Nu när vintern kommer allt närmare och temperaturen sjunker kommer förhållandena sannolikt att försämras ytterligare och med stor sannolikhet kommer vi se fler dödsfall.

Gränskrisen i Ploen-Belarus: en kvinna sitter utomhus med en sovsäck runt sig
Tusentals människor har suttit fast i veckor efter att deras försök att korsa gränsen från Belarus till Polen misslyckats.
Foto: Maciej Luczniewski/NurPhoto via Getty Images

Vad har skapat krisen vid gränsen mellan Belarus och Polen?

I somras började belarusiska myndigheter att hjälpa asylsökande korsa gränsen mot Polen efter några politiska dispyter och EU-sanktioner. Flera tusen människor har tagit sig in i Polen sedan is somras och ännu fler har stoppats. De exakta siffrorna är oklara, men en sak som är säker är att de som nu är strandsatta vid gränsen har hamnat mitt i en politisk korseld. 

Som svar på den senaste tidens kraftigt ökade antal migranter som söker sig in i Polen via Belarus har den polska regeringen planerat att bygga en mur längs gränsen till Belarus. I oktober godkände Polens parlament en lagändring som gör det möjligt att stoppa migranter direkt vid gränsen och dessutom ska asylansökningar som kommer från människor som kommit till landet på olagligt sätt kunna ignoreras. Detta har kritiserats av EU-kommissionen och icke-statliga organisationer för att undergräva den mänskliga rättigheten att söka asyl.

De flyktingar och migranter som är fast vid gränsen hindras från att ta sig över och kan inte söka asyl. De som befinner sig i Belarus får begränsat humanitärt stöd som knappt uppfyller deras grundläggande behov.

Det är viktigt att komma ihåg att det är en mänsklig rättighet att söka asyl och att alla länder som inte tillåter det bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Vad behöver göras för att hjälpa flyktingar och migranter i Belarus, Polen och Litauen?

Ge mat, tak över huvudet och skydd

Flyktingar och migranter bor utomhus i kylan utan tillgång till mat eller vatten och löper en ökande risk för våld och exploatering. Det är avgörande att hjälparbetare tillåts att arbeta på båda sidor om gränsen och ge livräddande humanitärt stöd.

Stoppa illegala pushbacks 

Länder måste omedelbart upphöra att tvinga människor tillbaka över gränsen till Belarus där de riskerar ytterligare våld och övergrepp av gränsvakter. Att söka asyl är en mänsklig rättighet oavsett hur en person kommer in i ett land, människorna som befinner sig på gränsen måste kunna utöva sin rätt att söka asyl.

Vi kräver stöd från EU 

RESCUE uppmanar EU att uppehålla rättsstatens principer och rätten till asyl i Europa. "Det är djupt oroande att pushbacks och andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna vid Europas gränser blir allt vanligare. Det finns allt fler rapporter om övergrepp i hela EU, från Grekland till Kroatien och Medelhavet, och situationen vid den belarusiska gränsen är ett förödande tillägg till den litania av tragedier som borde förhindras från att inträffa vid Europas dörr," säger Imogen Sudbery, chef för policy och påverkansarbete för International Rescue Commitee i Europa.