2020 var ett år med fler och värre humanitära kriser än på länge. Testa hur mycket du vet om pågående kriser i världen och lär dig sen mer om de 10 kriser som RESCUE tror kommer förvärras mest under 2021 – och vad man kan göra för att hjälpa.

Välj ett alternativ
Hur många människor i världen har tvingats fly på grund av kriser och konflikter?
 • 30 miljoner
 • Över 50 miljoner
 • 70 miljoner
 • Nästan 80 miljoner
Du har rätt, det är nästan 80 miljoner människor på flykt i världen.
Inte riktigt...

Kris, våld, förföljelse och andra katastrofer har lett till att 79.5 miljoner människor befinner sig på flykt. Detta enligt 2020 siffror från FN:s flyktingorgan UNHCR

Detta är den högsta  siffran som någonsin uppmätts och representerar ca 1% av världens befolkning.  

Välj ett alternativ.
I slutet av 2020 så var ett land epicentrum för den värsta gräshoppsinvasionen på årtionden, vilket?
 • Afghanistan
 • Etiopien
 • Mali
 • Syrien
Du har rätt, det är Etiopien.
Tyvärr! Det är Etiopien.

I slutet av 2020 drabbades Etiopien av den värsta gräshoppsinvasionen på årtionden.  

Kraftiga regn under sommaren ledde till nya insektssvärmar i oktober. Minst en miljon bönder har förlorat delar av sin skörd på grund av gräshopporna. Som ett resultat av detta riskerar nu 11 miljoner människor i Etiopien att drabbas av en hungerkris. Barn drabbas i sådana här omständigheter extra hårt - antalet barn som sökt hjälp för svår undernäring har redan nått rekordnivåer under 2020.  

Vad görs för att hjälpa?  

Insatser för att bekämpa gräshopporna är igång. Men det är en stor utmaning och i realiteten är insatser omöjliga i delar av grannlandet Somalia – och kan även störas ytterligare av den intensifierade konflikten i Tigray-regionen. Detta gör att gräshopporna riskerar att bli fler och att de kraftigt kommer störa matproduktionen under 2021.  

Vad gör RESCUE?  

RESCUE uppmanar världssamfundet att agera kraftfullt mot krisen i Etiopien, som är ett av de högst rankade länderna på vår bevakningslista i år. 

Etiopien står inför en eskalerande konflikt, klimatförändringar, gräshoppor och covid-19. RESCUE arbetar därför med en rad olika insatser i Etiopen för att stödja människor på flykt och andra utsatta i samhällen - från kontantbidrag till yrkesutbildningar.  

Välj ett alternativ.
Vilket land har flest människor som är i behov av humanitärt stöd?
 • Bangladesh
 • Demokratiska republiken Kongo
 • Etiopien
 • Jemen
Du har rätt, det är Jemen.
Tyvärr! Det korrekta svaret är Jemen.

I Jemen behöver 24.3 miljoner människor, vilket är 80% av befolkningen, humanitärt stöd.  Sex år av väpnad konflikt har gjort Jemen till världens värsta humanitära kris.  

Det finns inga tecken på en politisk lösning på krisen. Dessutom har covid-19 och en minskning av internationellt bistånd gjort att situationen i landet riskerar att förvärras ytterligare.  

Vad behöver göras?  

Utöver mer bistånd så uppmanar RESCUE världens ledare att prioritera diplomati för att få ett slut på konflikten.  

“Humanitära organisationer som RESCUE kommer att stanna kvar även i de svåraste, mest utdragna kriserna” säger RESCUEs globala chef David Miliband. “Men det kommer kräva politik för att skapa långsiktiga lösningar”. 

Vad gör RESCUE? 

Vi stödjer miljontals utsatta människor i Jemen med katastrofhjälp, rent vatten, utbildning, skydd för utsatta kvinnor och sjukvård.  

Sant eller falskt?
Kvinnor och flickor drabbas hårdast i humanitära kriser, inklusive covid-19.
 • Sant
 • Falskt
Du har rätt, det är sant.
Tyvärr! Det är sant.

Humanitära kriser har en oproportionerligt stor inverkan på kvinnor och flickor. Covid-19 är inget undantag då minskad möjlighet till försörjning, stängda skolor och bristande tillgång till sjukvård i krisdrabbade länder drabbar kvinnor hårdast. De har också mindre möjlighet att kunna utnyttja stöd från staten i sådana här situationer.  

Globalt så utgör kvinnor och flickor 70% av de som lider av kronisk hunger. I vissa konfliktområden har 70% av alla kvinnor och flickor utsatts för könsbaserat våld.  

Vad behöver göras?  

Rikta in sig på de som annars riskerar att stå utan stöd: Kvinnor och andra utsatta grupper bör inkluderas i alla delar av de humanitära insatserna - från sjukvård till sociala skyddsnät och covid-19 vaccinering. Läs mer om våra rekommendationer i vår bevakningslista för 2021. 

Vag gör RESCUE 

RESCUE arbetar hela tiden med att få bort hinder för kvinnor, vi ser till att kvinnors rättigheter är en hörnsten i alla våra insatser. Vi arbetar också för att se till att så många kvinnor som möjlighet har makt att förändra sina egna liv och lokalsamhällen.  

Välj ett alternativ.
Vilket av dessa länder fick kämpa mot både covid-19 och två ebolautbrott under 2020?
 • Demokratiska republiken Kongo
 • Liberia
 • Sierra Leone
 • Alla dessa länder
Du har rätt, det är Demokratiska republiken Kongo.
Tyvärr! Det korrekta svaret är Demokratiska republiken Kongo.

Demokratiska republiken Kongo kämpade mot både ebola och covid-19 utbrott under 2020.  

Vag gör RESCUE 

RESCUE var på frontlinjen i arbetet för att stoppa ebolautbrotten i Liberia och Sierra Leone 2014. Vi har också varit på plats under de senaste utbrotten i Demokratiska republiken Kongo och Uganda. 

Vi utökar ständigt vår insats mot covid-19 i syfte att nå de mest utsatta.  

RESCUEs Emergency Watchlist 2021

Videon nedan visar de topp 5 humanitära kriserna som världen bör hålla extra koll på under 2021.

Pågående konflikter som eskalerats av covid-19 pandemin och klimatförändringar, har lett till aldrig tidigare skådade nödsituationer runt om i världen. 

Det tredubbla hotet konflikt, covid-19 och klimatförändringar kommer driva på de humanitära kriserna under 2021.

Årets Watchlist visar att världen står inför aldrig tidigare skådade humanitära nödsituationer och en politisk kris av passivitet och globalt tillbakadragande från humanitära skyldigheter. Det internationella samfundet måste vidta åtgärder innan årtionden av hårt vunna framsteg för att minska fattigdom, hunger och sjukdomar går förlorade eller till och med förvärras. 

För tredje året i rad är Jemen högst upp på listan och följs av Afghanistan, Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Etiopien. Läs hela listan.