Sista veckan i februari beslutade Turkiet att sluta hindra flyktingar och migranter från att ta sig in Europa.  

Sedan dess har det rapporterats om att tusentals flyktingar försökt korsa gränsen till Grekland. De försöker ta sig över till fots och via gummibåtar till bland annat öarna Lesbos, Chios och Samos. Vägen över havet är en farlig rutt och förra veckan drunknade en fyraårig pojke i vattnen utanför Lesbos.   

Här är vad du behöver veta om situationen

Varför har Turkiet beslutat att öppna gränsen och inte längre hindra flyktingar att ta sig in i Europa?  

Den nio år långa konflikten i Syrien har lett till att 3,6 miljoner syriska flyktingar idag lever i Turkiet.  

Sedan början av december har konflikten i Syrien eskalerat kraftigt. 950 000 människor har tvingats på flykt – en halv miljon av dom barn. Detta är den största flyktingvågen sedan kriget började.  

Pojke får genom ett flyktingläger
Kriget i Syrien har fortsatt att eskalera och tre miljoner Syrier har tvingats fly upp mot den syrisk-turkiska gränsen.
Foto: RESCUE

Diplomatiska insatser för att hejda den eskalerande konflikten har misslyckats och 3 miljoner Syrier har tvingats fly upp mot den syrisk-turkiska gränsen. Samtidigt som Turkiet hävdar att man inte längre kan hantera och stötta de miljoner flyktingar som redan befinner sig i Turkiet. 

Flyktingar och asylsökande från Afghanistan, Irak och andra länder har också kommit till Turkiet och fastnat där då gränsen mot Europa förblivit stängd.  

”Människor som tvingats fly till Turkiet har blivit brickor i ett grymt politiskt spel. De här människorna letar efter en säker och trygg plats att uppfostra sina barn och bygga upp sina liv igen.”

Turkiets president Erdogan har i sina uttalanden sagt att EU har svikit sina löften att hjälpa flyktingarna i Turkiet och de som är på flykt inom Syrien.  

De som drabbas hårdast av tvisten mellan Europa och Turkiet är alla de människor på flykt som behöver hitta en säker och trygg plats att bygga upp sina liv. De har blivit brickor i ett grymt politiskt spel. 

Vad händer när flyktingarna når Europa? 

Grekland saknar kapaciteten att ta emot stora mängder flyktingar. Grekiska myndigheter försöker med hjälp av bland annat tårgas och vattenkanoner hindra tusentals människor som samlats på den turkiska sidan av gränsen att ta sig in i landet. Just nu är det tusentals människor som lever i limbo vid gränsen utan något stöd eller tak över huvudet.   

I mottagningscentren på de grekiska öarna bor nu sex gånger fler människor än de är byggda för. 40 000 människor lever i läger avsedda att rymma 6000.
Foto: RESCUE

I nästan fem år har Grekland försökt hantera mottagandet och asylprocessen för de flyktingar som kommit dit. Nu under första veckan i mars beslutade man att helt sluta ta emot asylansökningar under en månad.   

I mottagningscentren på de grekiska öarna bor nu sex gånger fler människor än de är byggda för. 40 000 människor lever i läger avsedda att rymma 6000. På Lesbos, Samos och Chios har lokalbefolkningen, i sin frustration över att inget görs för att förändra situationen, vid flera tillfällen drabbat samman med asylsökande och hjälparbetare.  

Vad kan länderna i Europa göra för att minska lidandet för dessa människor? 

Dagens EU-regler säger att det första land människor på flykt kommer till är det land där de ska söka asyl. Med sin geografiska närhet till Turkiet har Grekland därför fått ta ansvaret för att ta emot dessa flyktingar.  

Europa tar idag bara emot 11% av världens flyktingar och 86%. Europas länder skulle enkelt kunna dela på ansvaret av de flyktingarna som kommer hit.  

Människor kommer att fortsätta fly från kriser och konflikter, och de kommer fortsätta att tvingas riskera sina liv för att ta sig in i Europa. Det enda sättet att förebygga det är att skapa säkra och legala vägar in i Europa.

EU arbetar med en ”Migrationspakt” som kommer att presenteras under våren. Migrationspakten kan ge en möjlighet att sätta människor, inte gränskontroller, i centrum. EU behöver snarast komma överens om ett system med ett gemensamt ansvar. Att ta ansvar för att skydda de människor som flyr till EU och att förbättra asylprocesserna. Allt för att undvika de kriser vi idag ser i Grekland.  

RESCUE menar att Europas ledare måste visa att de bryr sig lika mycket om att skydda människor som de gör att skydda sina gränser.

Vad gör RESCUE?

RESCUE finns på plats på Lesbos, Samos och Chios samt i Athen. Där ger vi människor tak över huvudet samt vatten och andra förnödenheter till de mest utsatta. Vi hjälper också utsatta kvinnor samt ger psykosocialt stöd till de som behöver det.

Ett flyktingcenter i Grekland
Våra RESCUE medarbetare i Grekland når människor med viktig information, psykosocialt stöd, vatten och vi hjälper även flyktingar som är fast i flyktingcenterna med transport.
Foto: Horton/RESCUE

I nordvästra Syrien ger vi tusentals människor hjälp på våra klinker, tillhandahåller psykosocialt trauma-stöd för barn och familjer samt ger stöd i form av kontanter för att människor ska kunna överleva.   

Och medan kriget fortgår försöker vi påverka regeringar och EU att ge skydd åt de som tvingats fly.  

Hur du kan hjälpa?

Du kan ge en gåva till RESCUE så att vi kan fortsätta hjälpa människor på flykt – i Syrien, Grekland och över hela världen.