De humanitära behoven i länder som Afghanistan, Jemen, Syrien och Somalia kan öka i takt med att den globala exporten av spannmål störs, mat- och bränslepriserna ökar och att mycket uppmärksamhet och finansiering riktas mot Ukraina. Här är en närmare titt på hur konflikten i Ukraina påverkar andra delar av världen:

Störningar i den globala exporten av spannmål

Länder som redan lider av hunger och svält kommer att se en situation som drastiskt förvärras då kriget i Ukraina minskar den globala försörjningen av spannmål.

Konflikten har stört odlingar, vilket innebär att länder som är starkt beroende av spannmålsimport från Ukraina med stor sannolikhet kommer att påverkas under det kommande året. Bland annat finns det länder i Östafrika inklusive Somalia, Etiopien och Kenya som köper 90 procent av deras importerade vete från Ryssland och Ukraina. Dessa tre länder upplever dessutom redan den värsta torkan på decennier.

En mamma med två barn sitter tillsammans. Ett av barnen äter plumpynut.
På grund av den pågående torkan förväntas minst fyra miljoner somalier drabbas av akuta nivåer av hunger innan juni 2022. Störningar i spannmålsimporten från Ukraina kommer öka det humanitära behovet i Östafrika ytterligare.
Foto: Harrison Thane/ RESCUE

“Fyra säsonger i följd utan tillräcklig nederbörd har haft en allvarlig påverkan på skördar som miljontals människor över hela Östafrika är beroende av för konsumtion och försörjning”, säger RESCUEs katastrofchef Bob Kitchen.

Minst fyra miljoner somalier förväntas drabbas av akuta nivåer av hunger innan juni i år, och i kombination med sviktande odlingar kommer störningar av importen från Ukraina öka det humanitära behovet i Östafrika ytterligare.

Samtidigt står Jemen, där mer än sju års krig har lämnat över 20 miljoner människor i behov av stöd, inför en växande hungerkris. Landet är beroende av Ukraina och Ryssland för drygt en femtedel av sin vetekonsumtion.

Ökande bränsle- och matpriser

Den pågående konflikten driver upp bränslekostnaderna, vilket i sin tur ökar kostnaderna för att transportera mat till olika marknader. Dessa ökningar förs sedan vidare till konsumenterna, som redan har svårt att köpa tillräckligt med mat till sina familjer.

FNs livsmedels- och jordbruksorganisations globala livsmedelsprisindex har nått rekordhöga nivåer, som delvis är ett resultat av kriget i Ukraina.

En mamma med barn handlar i en affär i Afghanistan
Ett resultat av kriget i Ukraina är att Afghanistan kommer att drabbas hårt av prishöjningarna och minskningen av den globala spannmålsförsörjningen. Hälften av landets befolkning upplever redan en allvarlig brist på livsmedel.
Foto: Kellie Ryan/ RESCUE

Afghanistan, Jemen och Afrikas Sahel-region, som ligger strax nedanför Saharaöknen, upplever akut matosäkerhet och kommer att påverkas av prishöjningarna och den globala minskningen av spannmål.

Bara i Sahel behöver nästan 30 miljoner människor akut humanitärt stöd, en situation som bara förvärras av klimatförändringar, konflikter och covid-19 som fortsätter att orsaka förödelse i hela regionen.

Minskad uppmärksamheten för andra kriser

Med över 10 miljoner människor på flykt inom Ukraina och över gränserna är den internationella uppmärksamheten och det ekonomiska stödet som riktas mot krisen berättigad och nödvändig - men det visar samtidigt var uppmärksamhet och finansiering avtar på andra håll.
 

En man undersöks av en RESCUE medarbetare i Jemen
Jemen, där mer än sju år av krig har lämnat mer än 20 miljoner människor i behov av hjälp, står också inför en växande hungerkris. Landet är beroende av Ukraina och Ryssland för drygt en femtedel av sin vetekonsumtion.
Foto: Will Swanson/ RESCUE

I Afghanistan, där hälften av befolkningen upplever akut hunger, har endast 13 procent av planen för humanitära insatser finansierats. Jemen står inför en verklighet där landet har mindre än 30 procent av planen för humanitära insatserfinansierad efter givarkonferensen tidigare i år. Syrien fick mindre än hälften (46, 5 procent) av finansieringen under det senaste året, trots 11 år av konflikt.

Eftersom världens uppmärksamhet fokuserar på den pågående konflikten i Ukraina, uppmanar RESCUE världens ledare att förnya sitt engagemang om att stödja människor som drabbats av kriser över hela världen. Bob Kitchen varnar, “Om världens givare inte ökar sina åtaganden kommer vi att se ytterligare nedskärningar av kritisk humanitärt stöd som kommer att kosta liv.”

Vad som måste göras för att hjälpa

Människor som bor i Afghanistan, Jemen, Nigeria, Syrien och andra humanitära kriser får inte glömmas bort.

Ett barn undersöks för undernäring
Då världen fokuserar på Ukraina är det viktigt att människor som bor i Afghanistan, Jemen, Nigeria, Syren och andra humanitära kriser inte glöms bort.
Foto: Kellie Ryan/ RESCUE

RESCUE uppmanar givarländerna att åta sig att ge minst 50 procent av det totala internationella biståndet till utsatta och konfliktdrabbade länder. Vi uppmanar också världens ledare att använda diplomatiska medel för att hitta politiska lösningar på konflikter som skapar humanitära behov och lidande.

Hur arbetar RESCUE i Ukraina och andra krissituationer

RESCUE samarbetar med partners i Polen för att tillhandahålla informationstjänster genom en befintlig hotline, erbjuda juridisk rådgivning och psykologiskt stöd, och kommer att underlätta tillgången till service (genom socialarbetare, tolkar och kulturassistenter) för människor på flykt. Tillsammans med partners i Ukraina tillhandahåller organisationen också evakueringstjänster och förnödenheter som filtar, sovsäckar, varma kläder eller kontantstöd.

Lär dig mer om RESCUEs katastrofinsats i Ukraina och Polen

I januari släppte RESCUE vår årliga Emergency Watchlist, som är en global lista över humanitära kriser som förväntas förvärras mest under det kommande året.

Läs mer om de 10 värsta kriserna som världen inte kan ignorera 2022

Hur du kan hjälpa till

Ge en gåva idag: Din gåva kommer att hjälpa oss att tillhandahålla mat, medicinsk vård och akuta stödtjänster till familjer vars liv har krossats av konflikter i länder som Ukraina, Afghanistan, Syrien och Jemen.