Det är människorna i Syrien som tvingats uthärda stora delar av våldet och lidandet sedan konfliktens början för tio år sedan i mars 2011. Vårdinrättningar har drabbats särskilt hårt av kriget, även då de är skyddade från attacker enligt internationell lagstiftning och borde vara säkra tillflyktsorter.

Även när covid-19 började sprida sig i landet under 2020 fortsatte attackerna, de förstörde sjukhus och vårdpersonal dödades, vilket hindrade många från att söka och få livräddande vård. De läkare som är kvar och arbetar i Syrien riskerar sina egna liv för att tillhandahålla vård mitt i den våldsamma konflikten - detta trots brist på medicinsk utrustning och medicin.

Inifrån förstörelsen i Syrien

59% av civilbefolkningen i nordvästra Syrien har påverkats av en attack mot vårdinrättningar.

”Vi önskar att bombningen upphör, det är det viktigaste. För vår befolkning vill vi att sjukhusen ska vara trygga platser, att situationen ska bli säkrare.” - Basel, sjukhusadministratör i Idlib

12 miljoner syrier är i behov av vård och ungefär en tredjedel behöver rutinmässig barn-, mödra- och neonatalvård.

”Mitt hus bombades när jag var gravid. Jag fick en allvarlig blödning och förlorade mitt första barn. Jag kunde inte ta mig till kliniken eftersom jag var rädd för bomberna. ” - Layla från Aleppo

Pojke sitter på en sjukhussäng i Syrien
RESCUE kräver att FN och världens politiska ledare måste skärpa ansvarighetsskyldigheten för brott mot internationell rätt och se till att människorna i Syrien får den vård de behöver.
Foto: Khaled Idlbe / RESCUE

56% av människorna i Syrien är rädda för att bo i närheten av en vårdinrättning på grund av risken för attacker.

”Döden är bättre än att bo bredvid en vårdinrättning. ”- Noor från Maaret Tamsrin

84% av hälsoarbetarna rapporterade att attacker på vården påverkade dem, deras team eller deras patienter. 81% känner till patienter eller kollegor som dödats i sjukhusattacker.

"Mellan en bomb till en annan känns det som om vårt liv blinkade framför våra ögon, inte bara för mig utan för barnen som ännu inte upplevt någonting annat i denna värld." - Ghaith, en RESCUE sjuksköterska som administrerade vacciner till spädbarn när en attack började.

RESCUE läkaren Taher undersöker en patient i Syrien
Kirurgen Taher undersöker en patient på det RESCUE stöttade sjukhuset Idlib Surgical Hospital i nordvästra Syrien. Det förra sjukhuset som han arbetade på attackerades tre gånger då han var på jobbet.
Foto: Khaled Idlbe / RESCUE

En av fyra vårdpersonal har bevittnat attacker som lämnat sjukvårdsanläggningar bortom reparation eller återuppbyggnad. Många inrättar nu anläggningar på okonventionella platser som i grottor, privata hem och underjordiska källare.

"När vi hör någon passera, till exempel på en motorcykel eller i något annat fordon, tänker vi: nu kommer det att börjas skjuta; nu kommer vi att förlora någon; nu kommer vi att begravas under jorden." - Zain, sjuksköterska

Endast 64% av sjukhusen och 52% av primärvården fungerar i Syrien, och uppskattningsvis har 70% av all vårdpersonal flytt landet.

”Det vi har gått igenom har påverkat våra psyken. När du ser din bror, din vän eller din son med en avskuren hand eller utan ett ben ... detta är en situation som ingens hjärna skulle acceptera. Men med vårdpersonalens motståndskraft, motståndskraften hos de som arbetar här och med Guds stöd förblir sjukhuset i drift och tillhandahåller extraordinära tjänster. ” - Saleh, sjuksköterska på ett sjukhus i Idlib city

En labbtekniker undersöker prover vid ett sjukhus i Idlib i Syrien
En labbtekniker analyserar blodprover vid Idlib Surgical Hospital. Endast 64% av sjukhusen och 52% av primärvården fungerar i Syrien
Foto: Khaled Idlbe / RESCUE

Vad behövs göras

Medan världen är inriktad på att återgå till det normala när coronapandemin får ett slut, är det inte ett alternativ för människorna i Syrien att återgå till status quo. RESCUE uppmanar FN och världsledare att stärka ansvarighetsskyldigheten för brott mot internationell rätt och se till att människor i Syrien får den vård de behöver. Efter tio år av ihållande konflikt förtjänar Syriens befolkning att deras rättigheter erkänns och skyddas.

Läs RESCUEs nya rapport 'Ett årtionde av attacker mot Syriens sjukvårdssystem' för mer om situationen och rekommendationer.

Vad gör RESCUE

RESCUE har arbetat i Syrien sedan 2012 och stöttat utsatta samhällen som utsatts för våld, flykt och fattigdom. Vi har samarbetat med lokala organisationer för att säkerställa leveranser av läkemedel, material och vårdutrustning. Vi driver också kliniker och mobila team för att tillhandahålla livräddande akutvård och mödravård. Dessutom har vi många ambulanser, varav fem är öronmärkta för vårt covid-19 arbete. De ambulanserna transporterar personer som tros kunna ha viruset till testanläggningar och sedan till var de kan behandlas. Vårt pandemi arbete inkluderar också utbildningskampanjer och träning av vårpersonal i infektionsförebyggande arbete.

RESCUEs läkare opererar en patient i nordvästra Syrien
RESCUE har etablerat partnerskap med lokala organisationer i Syrien för att se till att medicin och vårdutrustning når fram.
Foto: Khaled Idlbe / RESCUE

Genom allt, fortsätter vi. Om människor behöver hjälp, är våra team där för att ge stöd.

"Genom allt, fortsätter vi", säger Taj-aldein Alkaisi som är tillfällig verksamhetschef för RESCUE i Syrien. Om människor behöver hjälp, är våra team där för att ge stöd. Även när de själva har det riktigt svårt, tar våra medarbetares motivation inte slut - och det är deras obevekliga engagemang och beslutsamhet att hjälpa människor som möjliggör vårt arbete i Syrien.”