Situationen för flickor på platser som är utsatta för konflikter och kriser kan förändras på ett ögonblick. När kvinnor och flickor saknar makt över sina liv påverkas de oundvikligen mer än andra av varje kris – oavsett om det handlar om väpnad konflikt, torka, översvämning eller covid-19.

Miljontals flickor runt om i världen växer upp i konflikter och kriser. I Centralafrikanska republiken har en hel generation aldrig upplevt en trygg vardag. Kriget i Syrien har pågått i ett decennium. I hela världen har covid-19 hindrat nästan 750 miljoner flickor från att gå i skolan eller på universitet. FN uppskattar att pandemin har lett till 13 miljoner fler barnäktenskap och arbetet mot att utrota detta brott mot flickor har försvårats. 

RESCUE har, baserat på flickors egna erfarenheter och kunskapen hos vår personal som arbetar direkt med flickor runt om i världen, identifierat fem länder som hör till de svåraste platserna i världen för en flicka:

Afghanistan

Flickor sitter mot en vägg i Afghanistan
Afghanska barn vid ett av RESCUEs trygga platser för barn att läka och lära. Sex år i rad har FN utsett Afghanistan till världens dödligaste plats för barn.
Foto: Stefanie Glinski/RESCUE

Över 18 miljoner människor behöver humanitärt bistånd, däribland över 3 miljoner kvinnor och 8 miljoner barn. Covid-19 och en förödande torka har ökat osäkerheten i landet, som under de senaste månaderna har hamnat i ytterligare kaos. Redan innan den senaste tidens eskalerande konflikt har FN för sjätte året i rad utnämnt Afghanistan till den dödligaste platsen på jorden för barn.

Trots fyra decennier av konflikt har Afghanistan under de senaste två decennierna sett framsteg gällande kvinnors och flickors rättigheter. Men den snabbt försämrade humanitära situationen har gjort flickorna osäkra på sin framtid, bland annat om och när de kommer att kunna gå tillbaka till skolan. Redan innan augusti uppskattades det att hälften av alla barn missat utbildning och att flickor stod för 60 procent av de som inte gick i skolan. Med den nya verkligheten i Afghanistan i dag förväntar vi oss en ökning av barnäktenskap, som förvärras på grund av minskad tillgång till sexuell- och reproduktiv hälsovård.

Det är vårt val och vår rätt att gå i skolan och få en utbildning. Det är viktigt att ge sig själv hopp och drömmar.

- Flicka, 14, från Afghanistan.* Hon har inte gått i skolan sedan den stängdes på grund av covid-19. Hon har istället lagat mat till familjen och gjort hushållssysslor.

 Jemen

Två flickor sitter och gör sina läxor i Jemen
Na'aem, 11 (höger), och Aisha, 10, är bästa vänner. Deras familjer flydde från våldet som bröt ut nära deras hem och bor nu i ett läger i ett avlägset område i sydvästra Jemen.
Foto: Saleh Ba Hayan / RESCUE

Jemen är fortfarande världens värsta humanitära kris. Med över 20,7 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd och över 4 miljoner internflyktingar efter sex års konflikt. Tre fjärdedelar av de fördrivna är kvinnor och barn, och uppskattningsvis 20 procent av kvinnorna och flickorna bär bördan att vara ensam försörjare av ett hushåll. Jemen är även det land som har gjort minst framsteg gällande jämställdhet, vilket gör att kvinnor och flickor befinner sig i en särskilt utsatt situation. Enligt en jämställdhetsanalys från RESCUE har flickors och kvinnors situation förvärrats sedan konflikten började.

För flickor är sexuellt utnyttjande, barnäktenskap och tvångsäktenskap högst verkliga hot. Antalet tvångsäktenskap och barnäktenskap för flickor har mer än fördubblats sedan konflikten började. Nästan två tredjedelar av flickorna i Jemen gifter sig före 18 års ålder, och många före 15 års ålder. De fortsatta ekonomiska utmaningarna och bristen på utbildningsmöjligheter under konflikten har även bidragit till stor risk för rekrytering av barn till väpnade grupper och att barn utnyttjas som arbetskraft.  

En dag kommer jag bli lärare och Aisha kommer bli läkare. Vi kommer att lägg ihop våra löner och köpa saker att dela ut i lägret.

- Na'aem, 11, från Jemen. Na'aem och hennes bästa vän Aisha, 10, gillar att studera ihop. De bor i ett läger för familjer som tvingats flytta på grund av den pågående konflikten.

Centralafrikanska republiken

Melissas tittar in i kameran, Centralafrikanska republiken.
En konflikt som pågått sedan 2012 har fördrivit 15-åriga Melissas familj från sitt hem i Centralafrikanska republiken. Flickors tillgång till utbildning är begränsad: Endast 25 procent har slutfört grundskolan.
Foto: Peter Biro/RESCUE

Centralafrikanska republiken har den näst högsta andelen barnäktenskap i världen (efter Niger, se nedan): 68 procent av flickorna är gifta före 18 års ålder. Våldtäkt har dokumenterats som ett vapen i den konflikt som pågått sedan 2012, men ingen medlem av en väpnad grupp har ställts inför rätta för våldtäkt under denna period.

Tillgången till utbildning är också begränsad för flickor. Endast 25 procent har avslutat grundskolan och mäns läskunnighet är dubbelt så hög som kvinnors.

Min dröm är att striderna ska ta slut så att jag kan åka hem igen.

-Melissa, 15 år, från Centralafrikanska republiken. Nästan ett decennium av konflikt har tvingat familjer som hennes att lämna sina hem och har hållit barnen borta från klassrummet.

Syrien

Salem 10 år ler mot kameran i Syrien
Ett decennium in i kriget i Syrien, 10-åriga Salem har endast upplevt konflikter under hela sitt liv. Hennes familj tvingades fly från sitt hem och hon och hennes syster har inte kunnat gå i skolan sedan dess.
Foto: Abdullah Hammam/RESCUE

Människorna i Syrien har levt i krig under ett decennium, och landet är fortfarande en av 2000-talets största humanitära kriser. Majoriteten lever i fattigdom, och kvinnor och barn är särskilt utsatta för sexuellt våld, barnarbete och trauman.

Barnäktenskap har blivit vanligare i Syrien sedan konflikten började, precis som i Jemen. Enligt en undersökning i nordvästra Syrien – där mer än 4 miljoner människor bor, inklusive 2,8 miljoner internflyktingar – uppgav över hälften av kvinnorna och flickorna att rädslan för sexuellt utnyttjande, misshandel och kidnappning drev dem in i tvångsäktenskap. Samtidigt sa 70 procent av flickorna och kvinnorna att flickor som tvingas gifta sig löper en ökad risk för våld i hemmet.

Jag drömmer om att leva ett fint och lyckligt liv utan beskjutning, utan dödande och utan krig.

- Salam, 10 år, från Syrien. Salam har missat stora delar av skolgången på grund av konflikten. Hon älskar att rita och vill bli arkitekt.

Niger

Maryama tittar ut ur sitt fönster i Niger
Maryama, 15 år, bor i en region i Niger där våldet har eskalerat under de senaste två åren. Hon drömmer om att en dag bli journalist så att hon kan avslöja ”allt det dåliga som händer i världen”.
Foto: Mamadou Diop/RESCUE

Boko Harams uppror har fördrivit nästan 2,4 miljoner människor i området rund Tchadsjön. Niger har högst andel barnäktenskap i världen – tre av fyra flickor tvingas gifta sig innan sin 18-årsdag. Barnäktenskap leder till tidiga, ofrivilliga graviditeter och runt en av fem tonårsflickor i Niger föder barn före 18 års ålder.

Utbildning bidrar till att stärka flickor. Det minskar sannolikheten att de gifter sig som barn och blir gravida, det ger dem möjlighet att förhandla mer jämlikt i sina relationer och det ger dem förutsättningar att söka säkra och långsiktiga arbeten. Men 56 procent av alla flickor i Niger går inte i skolan.

Alla i vår familj vill att jag ska gå i skolan. Jag vill att alla flickor i Niger ska få utbildning.

-Maryama, 15 år, från Niger. Maryamas favoritämne är matte. Hon vill studera för att bli undersökande journalist.

Hur RESCUE hjälper flickor att bygga en ljusare framtid

RESCUE arbetar för att undanröja alla de hinder som kvinnor och flickor möter i krisdrabbade områden:

Vårt program Girl Shine, som stödjer tonårsflickor när de tar sig in i vuxenlivet är ett bra exempel på RESCUEs tillvägagångssätt. Vi utbildar flickor om deras rättigheter, hjälper dem att göra hälsosamma val, skyddar dem från våld och lär dem att bli ledare. Genom programmet bygger flickorna upp viktiga livskunskaper, inklusive beslutsfattande och utveckling av förtroende och vänskap.

Girl Shine bygger på en lång erfarenhet och kunskap som samlats in genom RESCUEs insatser för att skydda och stärka kvinnors egenmakt och återspeglar de senaste forskningsrönen om tonårsflickors erfarenheter i krisdrabbade länder. RESCUE delar även med sig av programmaterial och vad vi har lärt oss till andra organisationer så att så många flickor som möjligt i världen får det stöd och verktyg som de behöver för att bygga en ljusare framtid.

*Fullständiga namn eller efternamn utelämnas för att skydda flickorna