”Jag är feminist. Jag har tålamodet. Jag har modet. Jag har styrkan att stå upp för kvinnor och flickor. Det är mycket jobb att vara feminist.”

Karima Sultani har varit en aktivist för kvinnors rättigheter sedan 2010.
Karima Sultani menar att hon inte kommer sluta stå upp för kvinnor.
Foto: Mohammad Anwar Danishyar / RESCUE

Karima Sultani har varit en aktivist för kvinnors rättigheter sedan 2010. Hon är nu rådgivare på RESCUE och stöder kvinnor som har upplevt våld. Men jobbet har kommit med personliga utmaningar. Under två års tid fick hon lyssna till sina svärföräldrar när de beklagade sig över att hon arbetar.

 “I början av mitt äktenskap var mina svärföräldrar motståndare till mitt arbete. Min svåger tyckte att kvinnor skulle vara hemma och utföra hushållssysslor. Det var mycket svårt men trots att jag var under ständigt hot så slutade jag inte mitt jobb. Tillsist övertygade jag dem om att min utbildning och mitt arbete var viktigt.”

Karimas driv och övertygelse kommer från hennes mamma som på egen hand uppfostrade henne och hennes sex syskon efter att pappan dött när hon var bebis. Efter att Sovjet invaderat Afghanistan blev det för farligt att bo kvar så familjen flydde till grannlandet Pakistan där de levde som flyktingar, innan de återvände hem igen åtta år senare.

“Hon är inspirationen till det jag gör idag. Mina morbröder hjälpte inte till och mina bröder var för små. Mamma försörjde familjen genom att arbeta som skräddare och mattväverska” säger Karima.

 “Ibland diskuterar jag mitt arbete med mamma. När hon hör berättelserna blir hon mycket stolt. Hon har gått igenom en svår situation och vill inte att andra kvinnor ska behöva göra detsamma.”

Karima tillbringar dagarna med söka upp kvinnor i områden i Afghanistan som blivit påverkade av kriget och pratar med dem om deras utmaningar. Hon jobbar uteslutande för att se till att överlevare ska få det stöd och den rådgivning de har behov av.

Karima Sultani har förespråkat kvinnors rättigheter i Afghanistan sedan 2010.
Karima Sultani har förespråkat kvinnors rättigheter i Afghanistan sedan 2010.
Foto: Mohammad Anwar Danishyar / RESCUE

“Fyrtio år med krig i mitt land har förstört allting”, säger Karima. ”Det är kvinnor och flickor som har fått lida mest. Det finns så mycket olika slags våld mot kvinnor, det händer dagligen och det sopas under mattan. Under graviditeten är inte kvinnor tillåtna att ta emot behandling och de är inte tillåtna att diskutera familjeplanering och själva bestämma om de vill behålla barnet eller inte. Många tvingas in i tvångsäktenskap och för tidiga äktenskap. Det förekommer kvinnomisshandel, både fysiskt med slag och psykologisk.”

“Psykologisk rådgivning är min utgångspunkt då många av de här kvinnorna och flickorna är väldigt traumatiserade” fortsätter Karima när hon ska förklara sitt arbete. ”Jag berättar för dem om deras rättigheter som exempelvis rätten till utbildning och att de har rätt att lämna hemmet när de önskar. Många flickor känner att det är hopplöst. De har accepterat att ojämlikhet är en del av deras livsöde eftersom det är vad de får höra oavbrutet från samhället. Ibland tar jag även upp exempel på kvinnor som har lyckats. Jag säger att ”om andra kvinnor klarar detta så kan du också göra det, det krävs bara lite mod.”"

En av mina feministiska hjältar är Malala Yousafzai,”säger Karima, och refererar till den nobelprisade aktivisten som riskerarade livet för att kämpa för flickors utbildning i Pakistan. ”Tack vare Malalas kamp är flickor runtom i världen mer inspirerade att gå i skolan.“

Utbildning är ett område där flickor snabbt halkar efter, av de 3,5 miljoner barn som inte går i skolan i Afghanistan är 85 % av dem flickor. Karima förklarar att de rådande normerna får långtgående konsekvenser för flickors egna strävanden. 

Psykologisk rådgivning är ofta en utgångspunk då många av de kvinnor och flickor som befinner sig i konfliktområden är mycket traumatiserade.
Psykologisk rådgivning är ofta en utgångspunk då många av de kvinnor och flickor som befinner sig i konfliktområden är mycket traumatiserade.
Foto: Mohammad Anwar Danishyar/RESCUE

Trots att vägen mot jämlikhet är lång är Karima hoppfull gällande framtiden. Hon har sett förändring ske med sina egna ögon. ”I byn där jag är född fick inte flickor gå i skolan. När jag kom tillbaka dit blev jag omringad av flickor som ställde frågor om utbildning och framgång för kvinnor och flickor. Jag arbetade systematiskt i åtta år med att förändra attityderna hos byns äldre genom att berätta om mitt arbete, hur jag genom att hjälpa kvinnor och flickor även försörjer min familj med pengar och mat på bordet. Nu får flickor från min by gå i skolan och deras föräldrar lovar mig att de kommer låta sina döttrar studera på universitet. Det har varit fantastiskt att följa den förvandling min by har genomgått.”

 “Jag har sett attitydförändringarna gentemot kvinnor och flickor i de samhällen jag arbetar. Med hjälp av utbildning och med hjälp av de ansträngningar jag gjort kommer fler kvinnor och flickor i Afghanistan att utvecklas. Mitt arbete och kvinnors arbete inom RESCUE kommer inte vara i onödan.”

Om Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (ECHO)

RESCUE samarbetar med EU för att ge livräddande stöd till människor som är fast i konflikter och katastrofer runt om i världen. Vårt arbete som finansieras av EU genom Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (ECHO) gör det möjligt för människor att överleva, återhämta sig och återuppbygga sina liv.